1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Ajutoare umanitare pentru persoanele în dificultate din raionul Soroca

           Începînd cu data de 02.04.2016 și pînă la 15.05.2016 în raionul Soroca a fost distribuit ajutorul umanitar donat de Guvernul României sub formă de zahăr și colete cu produse alimentare pentru  copiii cu dizabilități de gradele sever, accentuat, mediu ;  persoanele cu dizabilități severe de boală generală și din copilărie; persoanele solitare aflate la deservire, casa de tip familie; copiilor din asistența parental profesionistă, familiilor celor decedați pe Nistru, familiilor celor decedați la Cernobîl; instituțiile preșcolare;copiilor rămași fără ocrotire părintească plasați în tutelă/curatelă; Internatul psihoneurologic din  s. Bădiceni; Centrul de plasament temporar pentru copiii  ,,Azimut,, , Centrul pentru boschetari ,, Revenire,,; Casa Comunitară din s. Voloave, Centrul de plasament pentru persoane  vîrstnice și cu dizabilități  ,,Acasă,, din s. Bădiceni; Spitalul raional Soroca.ajutor gvr
          Ajutorul umanitar donat de Guvernul României a  fost repartizat în conformitate cu planul de distribuire aprobat de către Comisia interdepartamentală  pentru  ajutoarele umanitare . Conform planului de distribuire  Comisiile locale pentru ajutoare umanitare au repartizat donația către fiecare beneficiar , conform listelor  nominale aprobate oficial. Responsabilitatea pentru corectitudinea distribuirii ajutorului umanitar la nivel de comunitate a fost pusă în sarcina primarului localității, care este și președintele Comisiei locale pentru ajutoare umanitare. În total în raionul Soroca  la data de 18.05.2016   de ajutor umanitar sub formă de  de zahăr  au beneficiat  5921 persoane a cîte 5 kg ; de colete cu produse alimentare – 550 persoane a cîte un colet. Ajutorul umanitar acordat de Guvernul României    este destinat prevenirii situaţiilor de risc în rîndul persoanelor aflate în dificultate.