1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Ședință de lucru

   Astăzi 20.04.2016 d-nul Mihai Mîțu ,Președinte al raionului Soroca, d-ul Victor Său , primar al orașului, arhitectul-șef al raionului și cel al orașului , precum și specialistul pentru reglementarea proprietăţii funciare s-au întrunit într-o ședință de lucru pentru a discuta initiativa privind edificarea în or. Soroca a unui monument în memoria victimelor represiunilor politice , omagiu celor care au avut de suferit în urma represiunilor politice şi deportărilor. În oraşul Soroca între anii 1940 – 1953 au fost deportate în total circa 2000 persoane. 13029659 1787110734844406 3136739306236806534 o
     S-a discutat despre faptul că edificarea monumentului în comemorarea concetăţenilor represaţi pe nedrept este o contribuţie la educaţia tinerei generaţii în spiritul patriotismului prin cunoaşterea şi perpetuarea adevărului istoric. 
S-a convenit că cheltuielile ce ţin de proiectarea , edificarea monumentului şi amenajarea terenului aferent vor fi acoperite din surse financiare provenite din alocaţii ale bugetului local şi raional, şi din donaţii şi sponsorizări. S-a ajuns la concluzia că în cel mai apropiat timp Consiliul raional va organiza audieri publice în scopul colectării de opinii , care vor aduce contribuţie în definirea schiței monumentului, iar primarul orașului va iniția un proiect de decizie pentru ședința consiliului orășenesc cu privire la locul amplasării monumentului și alocarea surselor financiare.
   De asemenea toți cei prezenți și-au exprimat speranţa că în cel mai apropiat timpîn orașul Soroca va fi instalat Monumentul în memoria victimelor represiunilor politice.