1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Problemele ecologice cu care se confruntă locuitorii raionului Soroca

           Luni, 4 aprilie, ora 15.00, în sala de protocol a Consiliului raional Soroca  a avut loc o  întâlnire de lucru , în cadrul căreia s-au discutat problemele ecologice cu care se confruntă la ziua de astăzi atît orașul ,cît și raionul  Soroca .  La întrunire au fost fost prezenți d-ul Mihai Mîțu, președinte al raionului Soroca, d-na Elena Bodnarenco, Deputat in Parlamentul Republicii Moldova, reprezentanți ai  primariei  orasului, inspectoratului de Politiei, Secției Amenajare si Spații Verzi , Inspecției Ecologice Soroca  , televiziunii și presei , consilieri raionali și orășenești, reprezentatul grupului de tineri , locuitori ai orașului și raionului Soroca reuniți virtual pe  Facebook  sub genericul ,,Soroca sunt eu"  și persoane interesate de problema abordată.12963705 1781497432072403 1274586402463455181 n
         Discuția a fost una constructivă, problemele fiind abordate atît prin prisma cadrului legal existent cît și din perspectiva modificărilor  și ajustărilor legale la realitatea pe care o avem, cum ar fi modificarea Codului Contravențional și aplicarea normelor Europene  referitor  la mărimea amenzilor pentru încălcarea ordinii publice, stimularea financiară a persoanei care denunță o încălcare  cu o parte din suma amenzii aplicate. Sînt doar cîteva idei , pentru că  unii  din cei prezenți au venit cu tema făcută , avînd spicuite fel de fel idei creative, reale ,cu  și fără alocare de surse bănești,  pentru soluționarea imediată dar și pe un  termen mai îndelungat. Toate ideile și propunerile parvenite  , pînă la urmă  au o singură temelie – esențială e implicarea fiecărui cetățean prin exemplu propriu și sensibilizarea opiniei publice.
 Astfel pînă la finele ședinței s-a hotărât crearea a 3 comisii speciale, care se vor întâlni lunar si anume: Comisia Constrângere, responsabila de tot ce prevede amendă, legislație, supraveghere, contribuție APL(responsabil –Dl. Mihai Mițu) ; Comisia Educație (responsabili –Dl. Vasile Bas si Dl. Ghenadie Donos)si Comisia de sensibilizare a opiniei publice si mass-media (responsabil - Vadim Șterbate si Alina Mîțu).
S-a convenit  că la întâlnirile din cadrul fiecărei comisii se va stabili un plan de actiuni, cu termeni  si persoane responsabile, ca pînă în luna  mai să fie consolidat  un plan  care va fi făcut public,iar  D-na  Elena Bodnarenco va veni și cu  inițiative de modificare și ajustare a legislației. După care vor fi întâlniri de monitorizare si evaluare la ce s-a realizat o data la două luni.
 Sperăm ca inițiativa propusă să fie de bun augur și să înceapă schimbarea , însă pentru a reuși nu uitați că e nevoie de implicarea fiecăruia!