1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Problemele din sectorul de apă și canalizare discutate cu reprezentanții APL

     Vineri, 28 martie 2016 la inițiativa Președintelui raionului Soroca D-ul Mihai Mîțu s- a organizat o ședință de lucru cu participarea d-nei Elena Bodnarenco  ,Deputat în Parlamentul R.M. , reprezentanților mass-media ,Consiliului Raional  , Regiei Apă Canal Soroca și APL de nivelul I din  6 primari, care au contractate de sub-împtrumut cu Consiliul Raional Soroca , conform contractului de recreditare a împrumutului , destinat pentru  alimentarea cu apă și  canalizare între Ministerul Finanțelor și Consiliul raional Soroca .
   Ședința a fost moderată de către Președintele raionului , care a subliniat importanța sectorului de aprovizionare cu apă și canalizare pentru populație , precum și necesitatea soluționării problemelor stringente cu care se confruntă  atît Consiliul Raional Soroca , primăriile implicate în proiect cît și Regia Apă Canal Soroca.
    În cadrul întrunirii s-a discutat despre problemele de rambursare a creditelor, apărute în urma devalorizării monedei naționale , precum și soluțiile de evitare a riscului sistării de apă către consumator.
 Dialogul a fost foarte aprins , căile propuse fiind foarte variate de la ajustarea tarifelor , care să asigure rentabilitatea întreprinderii de aprovizionare cu apă  și micșorarea statelor de personal a acesteia, pînă la  extinderea numărului de consumatori a Regiei Apă Canal Soroca. Una din soluții ar fi și lichidarea stației de epurare ,care se află pe teritoriul Ucrainei ,întreținerea căreia nu are rentabilitate .
   În finalul ședinței Președintele raionului a făcut un apel către primarii care nu-și onorează obligațiunile contractuale și au acumulat datorii  , de a întreprinde măsurile necesare pentru soluționarea problemelor cu care se confruntă , pentru a nu admite intrarea  în incapacitatea de rambursare a creditului  și a continua dezvoltarea  raionului și a localităților prin aplicarea altor proiecte și creșterea credibilității pentru investitorii străini.