1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Întrunirea de lucru a comisiei pentru selectarea beneficiarilor a locuinţelor pentru păturile social/economic vulnerabile

      La data de 10.03.2016 a avut loc prima întrunire de lucru a comisiei pentru selectarea beneficiarilor a  locuinţelor pentru păturile social/economic vulnerabile, care a fost instituită prin Decizia Consiliului raional Soroca nr.07/5 din 11.02.2016.  Iniţial domnul Ion Golovatîi, arhitect-şef al  raionului Soroca, manager de proiect a adus la cunoştinţa  membrilor  comisiei care este  situaţia la moment la şantierul de construcţie. Dumnealui a apreciat gradul de executare a lucrărilor la 60-65%, la fel a şi punctat anumite probleme existente.12825299 1075979445807784 327558227 n
       Preşedintele Raionului Soroca, domnul Mihai Mîţu a informat membrii comisiei despre Regulamentul  cu privire la modul şi condiţiile de desfăşurare a proiectului de construcţie a locuinţelor pentru păturile social/economic vulnerabile II, aprobat prin Ordinul  nr.75 din 14.05.2014  a Ministerului Dezvoltării Regionale şi a Construcţiilor. De asemenea, a atras atenţia asupra necesităţii informării depline a populaţiei la modul de selectare a viitorilor beneficiari de locuinţe sociale şi a transparenţei decizionale prin intermediul mass - media  şi reţelelor de socializare.
        În cadrul şedinţei dna Valentina Russu,  specialist al Secţiei Economie, a fost numită persoana responsabilă de colectarea şi ţinerea Registrului de Evidenţă  a Cererilor beneficiarilor  de  locuinţe social vulnerabile.
În urma a mai multor discuţii s-a decis ca, solicitanţii de locuinţe  sociale  vor putea depune cererile începînd cu data  de 10 mai  2016 în bir.512. (Consiliul Raional Soroca, str. Ştefan cel Mare 5)