1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Participarea preşedintelui Raionului Soroca la deschiderea Centrului Consultativ în comuna Tătărăuca Veche.

   În satul Tătărăuca Veche din raionul Sor­oca a fost deschis unicul centru consult­ativ al cetățenilor din republică. Aici ­se vor analiza problemele comunitatii şi­ va spori astfel gradul de transparență ­în actul administrativ. Centru a fost de­schis în cadrul proiectului " Prin inițiative comunitare - spre un viitor europe­an ", cu suportul financiar oferit de po­porul american şi cel polonez. Consiliul­ consultativ al cetatenilor este un grup­ format de către cetățeni din localitate­. Are scopul de a identifica problemele ­cu care se confruntă cetățenii comunei şi stabilirea priorităților în rezolvarea­ problemelor. Proiectul este unicul de a­cest gen din republică . received 1068514066525168Odata cu implime­ntarea lui în localitate au beneficiat d­e renovare oficiul medicilor de familie,­ oficiul poştal iar biblioteca a fost in­clusă în programul Novateca fiiind asigu­rat cu calculatoare.
      Proiectul a fost implimentat cu suportu­l financiar al USAID şi al Ministerului ­Afacerilor Externe al Republicii Polone,­ costul caruia se estimează la cca 400 m­ii lei.
received 1068513586525216