1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>

Elaborarea Planului de Amenajare a Teritoriului Raionului Soroca și Planurilor Urbanistice Generale a localităților Zastînca și Bădiceni în contextul conservării biodiversității - proiect finanțat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare.

      Vineri, 29 ianuarie 2016,  în sala de ședințe a Consiliului Raional Soroca a avut loc lansarea proiectului sus menționat, care este parte componentă a  unui proiect mai amplu implementat de  PNUD ”Integrarea priorităților de conservare a biodiversității în politicele de planificare teritorială și practicile de utilizare a terenurilor din Republica Moldova”.12647311 1754262241462589 172284990236648597 n
    La lansare au participat, d-l Mihai Mîțu, Președinte al raionului Soroca, d-l Boris Andoni, d-l Vladimir Nicuța, vicepreședinți  ai  raionului, d-l  Alexandru Rotaru, manager proiect, PNUD Moldova, d-na Sercanean Diana ,manager de proiect LSS (Land Support Systems), d- na Zabunova Svetlana specialist studii socio-economice LSS, d-l Bejan Iurie, specialist mediu, LSS, d-l on Golovatîi, arhitect-șef al raionului Soroca, d-l Ruslan Coșeru, șef al serviciului relații funciare și cadastru, d-l Grigore Bucătaru, șef al secției Cultură și Turism.DSC 0739
    Ședința a fost deschisă de președintele raionului,Dl Mihai Mîțu, care  a menționat importanța implementării proiectului,  în contextul lipsei la nivel de raion a  unui proces de organizare, sistematizare și planificare a amenajării  teritoriului. D-lui a adus asigurări că în timpul cel mai apropiat va fi creat un grup de lucru,  format din specialiștii  în  domeniu, care  vor acorda asistență în acumularea informației necesare pentru lucrările programate. Acestea țin de  : perspectivele  de dezvoltare a infrastructurii drumurilor, rețelelor de apă și canalizare, gazificare, informația cu privire la rezervele de zăcăminte naturale, precum  și oportunitățile investiționale, dezvoltarea turismului, implementarea  proiectelor în baza P.A.T.R. și  P.U.G.
       D-l Alexandru  Rotaru, manager de proiect PNUD a  specificat că  Planul de amenajare a teritoriului raionului este un document care include localităţile urbane şi rurale în corespundere cu statutul şi rolul socio-economic în sistemul de localităţi.  Prin acest plan  vor fi stabiliți  parametrii principali al potenţialului socio-economic al raionului Soroca.DSC 0740 Documentul prevede direcţiile şi volumul de utilizare a resurselor naturale şi reglementează zonarea funcţională a teritoriului cu respectarea cerinţelor de protecţie a mediului.
 Proiectul  prevede :
 • promovarea coeziunii teritoriale prin intermediul unei dezvoltări socio-economice echilibrate şi prin creşterea competitivităţii;
 • promovarea condiţiilor de accesibilitate mai echilibrate;
 • dezvoltarea accesului la informaţie şi cunoaştere;
 • reducerea agresiunii asupra mediului;
 • valorificarea şi protejarea resurselor şi a patrimoniului naţional;
 • valorificarea patrimoniului construit ca factor al dezvoltării;
 • dezvoltarea resurselor energetice, concomitent cu asigurarea securităţii;
 • promovarea turismului de calitate şi durabil;
 • diminuarea preventivă a efectelor catastrofale naturale.
Lucrările vor fi executate de Întreprinderea cu capital străin ”LAND SUPPORT SYSTEMS”SRL, cîștigătoare a licitației publice din Republica Moldova pentru lucrarea menționată.