1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Anunț !

  La 29 ianuarie 2016, ora 11.00, în incinta Consiliului Raional Soroca se va petrece lansarea proiectului ”Planul de amenajare a teritoriului Raionului Soroca și Planul Urbanistic General al satelor Bădiceni și Zastînca în contextul conservării biodiversității” finanțat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, cu următoare agendă.
 
11:00 – 11:10  Cuvânt de salut,Prezentarea participanților
11:10 – 11:25 Prezentarea proiectul „Integrarea priorităţilor de conservare a biodiversităţii în politicile de planificare teritorială şi practicile de utilizare a terenurilor din Moldova”.
11:25 – 12:10 Prezentarea companiei “Land Support Systems” , realizările, prezentarea echipei LSS - organigrama, PATR SOROCA - responsabilități, activități, termeni. (Prezentare)
Componenta socio-economica in PATR (prezentare). Componenta de mediu in PATR (prezentare)
Componenta hidrogeotehnica (prezentare). Componenta de Urbanism
12:10 – 12:30 Corelarea PAT Soroca cu Strategiile regionale sectoriale, a RDN, Prezentarea proiectelor in curs de derulare in raionul Soroca si cele de perspectiva.
12:30 – 12.50 Chestionarul, prezentarea, modalitatea de colectare a datelor inițiale pentru PATR Soroca, Aprobarea grupului de lucru local,Consultarea și repartizarea responsabilităților părților implicate.
12.50-13.00 Planificarea activităţilor ulterioare în cadrul proiectului. Concluzii.