1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>

Anunț !

PDFImprimareEmail

  Consiliul Raional Soroca anunţă concurs de ocuparea funcţiei vacante de director al IP Tabăra de odihnă pentru copii ”La Dumbravă”.
   Sarcinile de bază ale funcției: gestionează activitătea curentă a instituției; reprezintă interesele instituției în raport cu alte persoane, este ordonator principal de credite, asigură administrarea legală și eficientă a patrimoniului și mijloacelor financiare ale instituției.
    Dosarele de participare la concurs, întocmite conform prevederelor Regulamentului de organizare a concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de conducător al instituției publice și întreprinderii municipale fondate de consiliul raional (Decizia Consiliului Raional Soroca nr.15/44 din 21.11.2012)  se primesc la sediul Consiliului Raional Soroca, str.Ştefan cel Mare, 5, (et.5, bir.511),  telefon 0-230-2-20-26,    e-mail   Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza .
 
Bibliografia concursului:
 • Constituţia Republicii Moldova
 • Legea privind drepturile copilului nr.338 din 15.12.1994
 • Legea cu privire la petiţionare nr.190 din 19.07.1994
 • Legea privind finanţele publice locale nr.397 din 16.10.2003
 • Lege cu privire la conflictul de interese nr.16 din15.02.2008
 • Hotărîrea Guvernului Сu privire la aprobarea Regulamentului de funcţionare a taberelor de odihnă şi întremare a sănătăţii copiilor şi adolescenţilor, nr. 334 din 23.04.2009
 • Codul Educației al Republicii Moldova
 • Codul Muncii al Republicii Moldova
Dosarul de participare la concurs se depune personal sau prin poştă/e-mail și va conține:
 • formularul de participare la concurs, specificat în anexa la Regulamentului de organizare a concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de conducător al instituției publice și întreprinderii municipale fondate de consiliul raional (Decizia Consiliului Raional Soroca nr.15/44 din 21.11.2012)
 • copia buletinului de identitate
 • copii ale actelor de studii: diplomă de licenţă sau echivalentă, foi matricole; certificate de absolvire a cursurilor de perfecţionare
 • copia carnetului de muncă
 • certificatului medical sau declarația pe propria răspundere
 • cazierului judiciar sau declarația pe propria răspundere
 • proiectul de management al instituției, în plic sigilat
Notă:Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, veridicitatea documentelor se verifică la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.
 
Condiţiile de participare la concurs:
 • studii superioare, licenţiat al unei facultăţi pedagogice sau de drept constituie un avantaj
 • cunoașterea limbilor română și rusă, posedarea unei limbii moderne constituie un avantaj
 • experiență de lucru în domeniul educației sau administrașiei publice constituie un avantaj
 • nivel înalt de responsabilitate, flexibilitate în comunicare, abilităţi de comunicare și de lucru în echipă, calităţi manageriale şi morale
 •  nu a fost lipsit de dreptul de a ocupa o funcție de conducere prin hotărâre judecătorească definitivă    
Data-limită de depunere a documentelor este 10 februarie 2016.