1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Stimați locuitori ai Raionului și Orașului Soroca

       Ca urmare a adoptării de către Parlamentul Republicii Moldova a Legii nr. 75 din 30.04.2015 cu privire la locuinţe şi în urma apariţiei mai multor interpretări cu privire la prevederile alin. (3) din articolului 59, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor în calitate de elaborator a legii menţionate, face următoarele precizări.
       Prin  alin. (3) al art. 59 din legea menţionată care prevede că  ”în termen  de un an de la intrarea în vigoare a prezentei  legi, locuinţele neprivatizate posibile pentru privatizare în conformitate cu Legea privatizării fondului de locuințe nr.1324-XII din 10 martie 1993  trec în proprietatea  unităţilor administrativ teritoriale pe teritoriul cărora sunt amplasate. Autoritățile administraţiei publice    locale se obligă să acorde acestor locuinţe statut de locuinţe sociale ,și să înregistreze dreptul de proprietate asupra lor în modul stabilit prin Legea  cadastrului bunurilor imobile nr. 1543-XIII din 25 februarie 1998. Cu persoanele        care locuiesc în locuinţele trecute în proprietatea unităţilor administrativ-teritoriale se vor încheia contracte de locațiune pe un terme de 5 ani.”