1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Lista proiectelor de decizie propuse pentru ședința extraordinară a Consiliului Raional Soroca din 17 decembrie 2015

PDFImprimareEmail

01–2D 06/01

Cu privire la dispunerea măsurilor pentru luarea în evidență militară a tinerilor anul nașterii 2000 și încorporare în serviciul militar în termen, serviciul militar cu termen  redus și civil pe perioada anului 2016.
Iniţiator:  Mihai Mîţu, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Alexei Gorpin, comandantul Centrului Militar

 

01–2D 06/02

Cu privire la casarea plantațiilor perene
Iniţiator:  Mihai Mîţu, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Serghei Slutu, șef  al Direcției Agricultură și Alimentație

 

01–2D 06/03

Cu privire la evaluarea performanțelor profesionale ale funcționarilor publici.
Iniţiator:  Mihai Mîţu, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Aurelia Druţa, specialist principal Secţia Resurse Umane

 

01–2D 06/04

Cu privire la aprobarea graficului concediilor de odihnă anuale.
Iniţiator:  Mihai Mîţu, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Aurelia Druţa, specialist principal Secţia Resurse Umane

 

01–2D 06/05.1

Cu privire la transmiterea Centrului social pentru persoanele aflate în situații de risc ”Revenire” în gestiunea Consiliului Orășenesc Soroca
Iniţiator:  Mihai Mîţu, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Vladimir Nicuța, Vicepreședinte a Raionului Soroca

 

01–2D 06/05.2

Cu privire la transmiterea Centrului de Informare și Documentare  ”Mihai Sadoveanu” în gestiunea Consiliului Orășenesc Soroca
Iniţiator:  Mihai Mîţu, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Vladimir Nicuța, Vicepreședinte a Raionului Soroca

 

01–2D 06/06

Cu privire la darea în locaţiune prin licitaţia „cu strigare” a unui bun imobil, aflat în comodat la Instituția Publică Gimnaziul Bădiceni.
Iniţiator:  Mihai Mîţu, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Elena Focşa, şef al Secţiei economie

 

01–2D 06/07

Cu privire la  transmiterea în locațiune a unor bunuri imobile.
Iniţiator:  Mihai Mîţu, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Elena Focşa, şef al Secţiei economie

 

01–2D 06/08

Exclus

 

01–2D 06/09

Cu privire la aprobarea Acordului de colaborare a Consiliului Raional Soroca cu Administrația Parcului Național ”Munții Măcinului” din România.
Iniţiator:  Mihai Mîţu, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Boris Andonii, Vicepreședinte al Raionului Soroca

 

01–2D 06/11

Cu privire la aprobarea  Regulamentului de organizarea și funcționare a  Consiliului Consultativ al Direcției Învățămînt Soroca și componenței acestuia.
Iniţiator:  Mihai Mîţu, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Ghenadie Donos, şef al Direcţiei Învăţămînt

 

01–2D 06/12

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din componenta raională pentru instituțiile educaționale.
Iniţiator:  Mihai Mîţu,  Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Ghenadie Donos, şef al Direcţiei Învăţămînt

 

01–2D 06/14

Cu privire la rectificarea bugetului raional pentru anul 2015.
Iniţiator:  Mihai Mîţu, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Lora Lisnic, şef al Direcţiei  Finanţe

 

01–2D 06/15

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă.
Iniţiator:  Mihai Mîţu, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Lora Lisnic, şef al Direcţiei  Finanţe

 

01–2D 06/16

Cu privire la raportul de execuţie a bugetului raional pe 9 luni ale anului 2015.
Iniţiator:  Mihai Mîţu, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Lora Lisnic, şef al Direcţiei  Finanţe

 

01–2D 06/17

Cu privire la  acceptarea transmiterii a unor bunuri  de la Instituția Publică Centrul Multifuncțional  de Servicii Sociale ”O Șansă ”.
Iniţiator:  Mihai Mîţu, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Elena Focşa, şef al Secţiei economie

 

01–2D 06/18

Cu privire la cuantumul premiilor unice acordate persoanelor care dețin funcții de demnitate publică
Iniţiator:  Mihai Mîţu, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Aurelia Druţa, specialist principal Secţia Resurse Umane

 

01–2D 06/19

Cu privire la crearea Sectorului Transport de Serviciu al Secției Gospodărie pe lîngă Aparatul Președintelui Raionului Soroca
Iniţiator:  Mihai Mîţu, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Boris Andonii, Vicepreședinte al Raionului Soroca

 

01–2D 06/10

Cu privire la modificarea organigramei și a statutului de personal al Direcției Învățămînt Soroca.
Iniţiator:  Mihai Mîţu, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Ghenadie Donos, şef al Direcţiei Învăţămînt

 

01–2D 06/20

Cu privire la modificarea deciziei nr.10/15 din 01.03.2012 ”Cu privire la aprobarea organigramei și statelor de personal ale Aparatului Președintelui Raionului, direcțiilor, secțiilor altor subdiviziuni din subordinea Consiliului Raional”
Iniţiator:  Mihai Mîţu, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Aurelia Druţa, specialist principal Secţia Resurse Umane

 

01–2D 06/21

Cu privire la modificarea deciziei nr.26/5 din 25 august 2014 ”Cu privire la solicitarea de la BC ”Moldova-Agroindbank” S.A. a unui credit pentru finanțarea lucrărilor de reparație a căilor de acces spre cetatea  din orașul Soroca ”
Iniţiator:  Mihai Mîţu, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Lora Lisnic, şef al Direcţiei  Finanţe

 

01–2D 06/22

Cu privire la aprobarea normelor specifice ale IP ”Teatrul Veniamin Apostol”
Iniţiator:  Mihai Mîţu, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Aurelia Druţa, specialist principal Secţia Resurse Umane

 

01–2D 06/23

Cu privire la Centrul Comunitar Multifuncțional ”Împreună ” din s. Rublenița
Iniţiator:  Mihai Mîţu, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Frunza Tudor, șef al Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei 

 

01–2D 06/13

Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2016 în lectura a doua.
Iniţiator:  Mihai Mîţu, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Lora Lisnic, şef al Direcţiei  Finanţe

 

01–2D 06/24

Cu privire la modificarea decizie nr.32/05 din 09.04.2015
Iniţiator:  Mihai Mîţu, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Lora Lisnic, şef al Direcţiei  Finanţe