1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Proiecte de decizi propuse pentru examinare la ședința ordinară a Consiliului Raional Soroca din 5 noiembrie 2015

PDFImprimareEmail

Ordinea de zi Comisia pentru dezvoltarea economică şi a infrastructurii, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului

 

Ordinea de zi Comisia pentru întrebări juridice şi administraţie publică
 
Ordinea de zi Comisia pentru dezvoltarea socială, cultură, educaţie, sport şi tineret

 

Ordinea de zi Comisia pentru buget, finanţe şi administrarea patrimoniului

 

 

01-2D
05/01

Cu privire la încetarea înainte de termen a mandatului dnei Liliana Babără,  vicepreşedinte al raionului 
Iniţiator:  Mihai Mîţu, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Aurelia Druţa, specialist principal Secţia Resurse Umane

 

01-2D
05/10

Cu privire la numirea dnei Elena Focşa în funcţia de şef al Secţiei Economie pentru perioada determinată
Iniţiator:  Mihai Mîţu, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Aurelia Druţa, specialist principal Secţia Resurse Umane

 

01-2D
05/11

Cu privire la numirea dlui Alexandru Sorocean în funcţia de şef al Secţiei Construcţii, Gospodărie Comunală, Drumuri, Arhitectură  pentru perioada determinată
Iniţiator:  Mihai Mîţu, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Aurelia Druţa, specialist principal Secţia Resurse Umane

 

01-2D
05/33

Cu privire la aprobarea Acordului de Cooperare între Județul Vaslui (Romania) și Raionul Soroca și a Actului Adițional nr.1
Iniţiator:  Mihai Mîţu, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Cebotari Carolina, specialist superior Serviciul Relații Publice

 

01-2D
05/04

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din componenta raională pentru instituţiile educaţionale
Iniţiator:  Mihai Mîţu,  Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Ghenadie Donos, şef al Direcţiei Învăţămînt

 

01-2D
05/05

Cu privire la distribuirea mijloacelor financiare din Fondul pentru educaţie incluzivă pentru anul 2015
Iniţiator:  Mihai Mîţu, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Ghenadie Donos, şef al Direcţiei Învăţămînt

 

01-2D
05/06

Cu privire la lichidarea şcolii primare „Serghei Spinei” din Satul Iorjniţa
Iniţiator:  Mihai Mîţu, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Ghenadie Donos, şef al Direcţiei Învăţămînt

 

01-2D
05/07

Cu privire la reorganizarea Liceului Teoretic Rubleniţa în gimnaziu
Iniţiator:  Mihai Mîţu, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Ghenadie Donos, şef al Direcţiei Învăţămînt

 

01-2D
05/08

Cu privire la acordarea premiilor Consiliului Raional Soroca elevilor cu performanţe pentru anul de studii 2014 - 2015
Iniţiator:  Mihai Mîţu, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Ghenadie Donos, şef al Direcţiei Învăţămînt

 

01-2D
05/09

Cu privire la alimentarea elevilor
Iniţiator:  Mihai Mîţu, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Ghenadie Donos, şef al Direcţiei Învăţămînt

 

01-2D
05/18

Cu privire la aprobarea Programului strategic raional al învăţămîntului  pentru anii 2016 – 2020
Iniţiator:  Mihai Mîţu, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Ghenadie Donos, şef al Direcţiei Învăţămînt

 

01-2D
05/19

Cu privire la acordarea Gimnaziului „Anatol Pînzaru”  Satul Pîrliţa a statutului de şcoală care nu poate fi închisă
Iniţiator:  Mihai Mîţu, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Ghenadie Donos, şef al Direcţiei Învăţămînt

 

01-2D
05/20

Cu privire la investirea unor instituţii de învăţămînt cu atribuţia de ordonator secundar de credite
Iniţiator:  Mihai Mîţu, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Ghenadie Donos, şef al Direcţiei Învăţămînt

 

01-2D
05/23

Cu privire la fondarea IMSP Centru de Sănătate Soroca Nouă
Iniţiator:  Mihai Mîţu, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Aurelia Druţa, specialist principal Secţia Resurse Umane

 

01-2D
05/12

Cu privire la modificarea unor decizii ale consiliului raional
Iniţiator:  Mihai Mîţu, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Aurelia Druţa, specialist principal Secţia Resurse Umane

 

01-2D
05/03

Cu privire la transmiterea unor instituţii subordinea Consiliului Orăşenesc Soroca
Iniţiator:  Mihai Mîţu, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Elena Focşa, şef al Secţiei economie

 

01-2D
05/15

Cu privire la darea în locaţiune prin licitaţia „cu strigare” a unui lot de teren , aflat în comodat la IMSP Spitalul Raional Soroca „A. Prisacari”
Iniţiator:  Mihai Mîţu, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Elena Focşa, şef al Secţiei economie

 

01-2D
05/16

Cu privire la  prelungirea contractului de locaţiune a unor bunuri imobile
Iniţiator:  Mihai Mîţu, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Elena Focşa, şef al Secţiei economie

 

01-2D
05/17

Cu privire la rezilierea contractelor de locaţiune
Iniţiator:  Mihai Mîţu, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Elena Focşa, şef al Secţiei economie

 

01-2D
05/13

Cu privire la raportul de execuţie a bugetului raional pe I semestru anul 2015
Iniţiator:  Mihai Mîţu, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Lora Lisnic, şef al Direcţiei  Finanţe

 

01-2D
05/21

Cu privire la raportul rectificarea bugetului raional pentru anul 2015
Iniţiator:  Mihai Mîţu, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Lora Lisnic, şef al Direcţiei  Finanţe

 

01-2D
05/22

Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2016 (în prima lectură)
Iniţiator:  Mihai Mîţu, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Lora Lisnic, şef al Direcţiei  Finanţe

 

01-2D
05/24

Cu privire la solicitarea transmiterii în proprietate publică a Raionului a unui bun imobil
Iniţiator:  Mihai Mîţu, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Elena Focşa, şef al Secţiei economie

 

01-2D
05/25

Cu privire la desfășurarea negocierilor directe privind darea în locațiune a unui bun imobil
Iniţiator:  Mihai Mîţu, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Elena Focşa, şef al Secţiei economie

 

01-2D
05/26

Cu privire la aprobarea acordului de cooperare și finanțare
Iniţiator:  Mihai Mîţu, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Elena Focşa, şef al Secţiei economie

 

01-2D
05/31

Cu privire la acceptarea contractului tranzacției de împăcare
Iniţiator:  Mihai Mîţu, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Elena Focșa, Șef al Secției Economie

 

01-2D
05/27

Cu privire la casarea unor mijloace fixe  aflate în gestiune la IMSP Spitalul Raional Soroca ””A. Prisacari.
Iniţiator:  Mihai Mîţu, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Valeriu Petrovici, director interimar IMSP Spitalul Raional Soroa ”A. Prisacari”

 

01-2D
05/28

Cu privire la normele specifice ale IMSP Spitalul raional Soroca ”A.Prisacari”
Iniţiator:  Mihai Mîţu, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Valeriu Petrovici, director interimar IMSP Spitalul Raional Soroa ”A. Prisacari”

 

01-2D
05/29

Cu privire la aprobarea construcției și instalarea Centralei termice pe biomasă pentru încălzirea IMSP Spitalul Raional Soroca ”A. Prisacari” cu adresa or.Soroca str.N. Testemițeanu 68, str.M.Kogâlniceanu 1 și cofinanțarea Consiliului Raional Soroca la implementarea proiectelor pentru anul 2016
Iniţiator:  Mihai Mîţu, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Valeriu Petrovici, director interimar IMSP Spitalul Raional Soroa ”A. Prisacari”

 

01-2D
05/32

Cu privire la transmiterea unui mijloc de transport de la balanța Direcției agricultură și alimentație
Iniţiator:  Mihai Mîţu, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Serghei Slutu, șef  al Direcției Agricultură și Alimentație

 

01-2D
05/02

Cu privire la reorganizarea Direcției Învățămîmt
Iniţiator:  Mihai Mîţu, Preşedinte al Raionului Soroca
Ghenadie Donos, şef al Direcţiei Învăţămînt

 

01-2D
05/33

Cu privire la aprobarea Nomenclatorului instituțiilor medico-sanitare publice de asistență medicală primară din raionul Soroca pe anul 2016
Iniţiator:  Mihai Mîţu, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Aurelia Druţa, specialist principal Secţia Resurse Umane

 

01-2D
05/34

Cu privire la acceptarea primirii Centrului comunitar multifuncțional de servicii scociale ”Împreună” din satul Rublenița
Iniţiator:  Mihai Mîţu, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Elena Focşa, şef al Secţiei economie