1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Ședința Comisiei raionale pentru protecția copilului aflat în dificultate

La data de 29 septembrie 2015 în incinta Centrului de Instruire, Consultanță și Informare din cadrul Direcției Asistență Socială și Protecția Familiei Soroca a avut loc ședința Comisiei raionale pentru protecția copilului aflat în dificultate.
 În cadrul ședinței au fost examinate 43 de subiecte ce țin de protecția familiei și copilului aflat în situație de risc.
Ședința a fost moderată de președintele Comisiei – Domnul Slutu Serghei. La ședința au fost invitați pentru participare și implicare în soluționarea situațiilor de risc a copiilor reprezentații autorităților tutelare locale, asistenții sociali comunitari, cît și beneficiarii ai căror probleme au fost abordate.IMG 20150929 102928
La ședință au fost selectate 19 familii din raionul Soroca care vor beneficia de suport monetar pentru ameliorarea problemelor existente în familie, în scopul prevenirii separării copilului de familie, care va fi oferit de AO ,,Parteneriate pentru fiecare copil,,. De asemenea, au fost aprobate plasamentele planificate în serviciul de tutelă cu stabilirea indemnizației pentru tutelă asupra 10 copii.
Au fost acceptate 2 familii solicitante de a presta Serviciul de Asistență Parentală profesionistă și s-a aprobat plasamentul a 4 copii aflați în situație de risc în 3 familii APP.
A fost aprobată dezinstituționalizarea unui copil de origine romă din Centrul de Plasament și Reabilitare pentru copii de vîrstă fragedă din mun. Bălți și reintegrarea acestuia în familia biologică.
Au fost aprobate plasamentele planificate a doi copii abandonați în Federația Rusă, care urmează a fi repatriați și plasați temporar în Centrul de Plasament și Reabilitare pentru Copii de vîrstă fragedă din mun. Chișinău.