1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Consfătuire de lucru cu producătorii agricoli din raion referitor la pregătirea şi organizarea Festivalului Naţional al Mărului - ediţia a V

         Astăzi,  2 septembrie 2015 , în sala de şedinţe a Consiliului raional Soroca a avut loc o consfătuire  de lucru cu  producătorii agricoli din raion referitor la pregătirea şi organizarea Festivalului Mărului -  ediţia a V, care se va petrece tradiţional în ultima sîmbătă a lunii septembrie – la 26.09.2015.020915a La discuţiile organizate de  Preşedintele raionului Soroca dl Mihai Mîţu  şi Direcţia agricultură şi alimentaţie au participat peste 30 de producători agricoli din diferite localităţi ale raionului.020915c
   Preşedintele raionului s-a referit mai întîi la situaţia de  moment din agricultură şi economie în general, care nu este dintre cele mai favorabile, dar avînd acest Festival Naţional, organizat anume la noi la Soroca,  producătorii de fructe au numai de cîştigat, promovîndu-şi produsele autohtone produse de ei înşişi.  
    Cu diverse propuneri ce ţin de organizare s-au dat cu părerea   producătorii de fructe ca: Ghenadie Muntean, Vasile Sochirca,  Valentina Bric, Haralabie  Sochirca ş.a.020915b
   Discuţiile au fost constructive, care au fost încheiate cu îndemnul dlui Preşedinte de o conlucrare pe intern mai productivă şi consolidarea capacităţilor pentru petrecerea măsurii date la nivelul necesar.