1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Întrunirea Președintelui raionului Soroca cu primarii localităților

Seminarul cu primarii   oraşului,  satelor (comunelor) din raion,   desfăşurat la data de 29  iulie 2015 în incinta Consiliului raional Soroca, a avut invitaţi reprezentanţi ai Inspectoratului Fiscal, Agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă, Direcției  Situației Excepționale Soroca,  Direcției  Raionale pentru Siguranța Alimentelor.1
Ședința a avut drept scop familiarizarea primarilor cu  conducerea raionului, președintele raionului, vicepreședintele raionului aleși în funcție de Consiliul raional Soroca  la data de 14 iulie 2015,  cu șefii secțiilor și direcțiilor din subordinea Consiliului raional, precum și cu  șefii serviciilor desconcentrate în teritoriu cu care vor conlucra pe parcursul activității.
În cadrul seminarului s-au abordat următoarele teme:
  • Cu privire la salubrizarea localităţilor
  • Cu privire la lucrările publice.
  • Cu privire la calitatea apei potabile.
  • Cu privire la conlucrarea  AAPL cu DRSA
  • Cu privire la Respectarea prevederilor Regulamentului cu privire la protecţia reţelelor electrice, aprobat prin H.G. nr.154 din 23.04.2002.
  • Cu privire la respectarea disciplinei în urbanism în teritoriul raionului Soroca
  • Cu privire la activitatea primăriilor în domeniul Protecției Civile
  • Cu privire la conlucrarea IFS cu AAPL.
Președintele a  adresat  un cuvînt de felicitare primarilor în legătură cu validarea mandatului de ales local, urîndu-le mult succes în munca ce urmează să o efectueze întru binele localităților raionului și i-a îndemnat să  conlucreze pentru a  asigura  prosperarea raionului în întregime.
 Președintele a dat asigurări că fiecare funcționar va depune tot efortul pentru a pune la dispoziția autorităților publice de nivelul întîi informația necesară pentru soluționarea problemelor stringente ale raionului.4
Reprezentantul  Inspectoratului  Fiscal a venit cu îndemnul către primari de a se implica mai activ în procesul de colectare a taxelor de la agenţii economici, deţinătorii de teren agricol şi ceilalţi contribuabili.
 Dna Galina Damir, reprezentat AOFM a venit cu îndemnul către primari de  a organiza lucrări publice în cadrul cărora persoanele în căutarea unui loc de muncă înregistrate cu statut de şomer pot fi antrenate în lucrări de folos comunitar ( lucrări de amenajare, salubrizare, îngrijire).
De asemenea s-a abordat şi tema privind corelarea bugetului local cu legea bugetului de stat, relatată de dna Lisnic Lora, şef al Direcţiei Generale Finanţe
Ședința a fost una constructivă cu abordarea mai multor probleme de către primari și oferirea de răspunsuri, posibile soluții de către raportori.
Eficienţa seminarului urmează să fie exprimată  în volumul problemelor care vor fi soluţionate pe parcurs.
Președinte Asociației Primarilor Raionului Soroca dl. Cetulean Serghei  a  felicitat pe dl. Mîțu Mihai, Președinte al Raionului Soroca, dl Nicuța Vladimir, vicepreședinte al raionului, dl Victor Său, primar al orașului Soroca, cu investirea  în funcție.