1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Concursul ,, Antreprenorul Anului 2014” raionul Soroca

 

  1. Cel mai bun antreprenor în sfera de producere  - întreprinderi mari:
Serghei   Dragan, SRL ,, Ermo Grup” 
-         Unde sînt angajați - 530 lucrători.
-         În 2014 volumul vînzărilor a crescut de 2 ori, iar cel a investițiilor de 9 ori.
-         Sau creat 28 locuri noi de muncă.
  1. Cel mai bun antreprenor în sfera de producere –întreprinderi mijlocii:
Alla Ciumac – SRL,,Debut-Sor”
-         Întreprindere cu 110 angajaţi,
-         Produce mezeluri şi alte produse din carne.   
-         Activează din 2003.
-         În 2014 volumul investițiilor a crescut față de 2013 de 2,5 ori.
-         În comparație cu 2013 a achitat cu 28 la sută mai multe impozite în bugetul consolidat și sa înregistrat o creștere a salariului mediu lunar cu 14%.
-         Producția lor este solicitată și se realizează de la Briceni pînă la Telenești.
  1. Cel mai bun antreprenor în sfera de producere - întreprinderi mici:
Locul I – Andrei Mîrza, SRL ,, Bevera Nord”
-         Întreprindere cu 34 angajaţi.
-         În anul 2014 deschide o nouă linie de producere prin încheerea contractului cu a doua companie italiană.
-          Activiază în incinta Incubatorului de Afaceri Soroca.
-         Volumul producției a sporit cu 58%, fiind create 8 locuri noi de muncă.
-         Au fost investite sume considerabile în dezvoltarea întreprinderii.
Locul II – Stela Cetulean - SRL ,, LEFRUCOM”
-         Întreprindere modernă care produce fructe în ciocolată şi legume uscate.
-         În anul 2014 întreprinderea a investit la procurarea utilajului datorită cărui fapt volumul producţiei fabricate a crescut de 3,5 ori,
-         Suma defalcărilor în buget s-a dublat şi au fost create 5 locuri de muncă.
-         Toate acestea s-au înregistrat datorită eforturilor depuse de regretatul conducător Igor Cetulean.
  1. Cel mai bun antreprenor din sectorul agrar – întreprinderi mijlocii:
  AEV4579
 Locul I – Alexei Florea, SRL ,, Prietenia –Agro”- întreprinderea dispune:
-          100 ha de livezi tip intensiv;
-         Ferme de ovine;
-         Fermă de caprine;
-          Fermă de porcine;
-         Depozite de păstrare a producţiei agricole;
-         Frigider pentru păstrarea fructelor
-         Pentru ca tehnica să fie performantă societatea a mărit volumul investițiilor de 3 ori față de 2013. Salariu mediu lunar a crescut cu 20%.
Locul  II – Victor Guţu , SRL ,, AMG-Kernel”
-          Prelucrează cea mai mare supra -faţă de terenuri agricole din raion-6200 ha.
-         Dispune de  livadă de nuci roditoare  care se întinde  pe o suprafață de 730 ha.
-          Volumul investițiilor în 2014 au crescut de 4,5 ori față de 2013, iar suma impozitelor achitate – de 3 ori.
Locul II – Ghenadii Muntean - ,, Tehrubsor” SRL – dispune de:
-         90 ha de livezi de tip intensiv;
-         7 maşini cu frigidere de mare tonaj pentru transportarea fructelor;
-         Frigiger pentru păstrarea fructelor cu o capacitate de 1000 tone;
-         Fermă de prcine de 400 capete.
-         Volumul producției fabricate a crescut cu aproape 60 la sută, fiind create 20 locuri noi de muncă.
Locul III – Pavel Cebotari  SRL ,, Oclanda - Agro”-
-         Prelucrează 40 ha de livadă de tip intensiv;
-         Dispune de o fermă de porcine;
-          depozite de păstrare a producţiei agricole
-         Tehnică performantă pentru efectuarea tuturor lucrărilor agricole.
-         Dl Pavel Cebotari  contribuie la dotarea instituțiilor bugetare care funcţionează în s.Oclanda.
-         Volumul producției a crescut cu 20%.
 
5.Cel mai bun antreprenor în sectorul agrar -  întreprinderi mici:
 
Vitalie Bacalîm – GŢ,, Vitalie Bacalîm”-
-         Dispune de depozite pentru păstrarea producţiei agricole;
-         Tehnică performantă pentru prelucrarea terenurilor agricole;
-          A majorat volumul progucţiei fabricate cu 20% faţă de anul precedent;
-         Salariu mediu lunar al angajaţilor a fost majorat în anul de concurs de asemenea cu 20 la sută.
6. Cel mai bun antreprenor din sfera consrucţiilor – Întreprinderi mijlocii:
     Mircea Moldovan – SRL ,, Magistrala Nistru”  este  o întreprindere:
-         Care participă permanent la concurs și este nominalizată anual. 
-         Și anul 2014 nu a fost o excepție, înregistrînd o creștere a profitului de aproape 9 ori.
-         Un indicator foarte important pentru noi este crearea locurilor de muncă.
-          Întreprinderea în 2014 a creat 91 locuri de muncă.
  AEV4649
 7. Cel mai bun antreprenor în sfera construcţiilor – microîntreprinderi:
 
    Angela Prisăcaru -  SRL ,, Ascensiune”. 
-         Se ocupă în special de proiectări în construcții.
-         Anul fondării 1997.
-         În 2014 volumul lucrărilor realizate  a crescut de 2 ori.
-          Impozitele achitate au crescut cu 82,5 %, iar profitul a crescut de 3 ori.
8. Cel mai bun antreprenor în sfera prestări servicii hoteliere:
  Mihail Sochirca - SRL ,, Sergiu”- Hotel ,, Central”
-          Întreprinderea activează cu succes din anul 1993;
-          Este un business de familie;
-         În anul de concurs au majorat investiţiile cu 15%, profitul a crescut cu 17 la sută;
-          A creat 4 noi locuri de muncă.
-          Serviciile prestate de întreprindere sunt cunoscute de oaspeţii  atît din republică cît și de peste hotare.
9.Cel mai bun antreprenor în sfera prestări servicii turism:
   Valentina Cazac - SRL ,, Valentina-Tur”
-         Agenţie de turism creată în anul 2010.
-         În anul 2014 volumul serviciilor prestate a crescut faţă de anul 2013 cu 15% şi în acelaşi timp profitul a crescut cu 17 la sută;
-         Au fost create 4 noi locuri de muncă.
-         Astăzi locuitorii raionului Soroca pot bineficia de servicii pe loc pentru  organizarea unei vacanţe.
10.Cel mai bun antreprenor în sfera prestări servicii de transport:
 
Vladislav Cojocaru – SRL ,, Auto Invest Grup”
-         Întreprinderea activează din anul 2010, prestînd serviciu de transport a pasagerilor în raion, pe teritoriul țării şi după hotarele ei.
-         În 2014 întreprinderea a dublat volumul serviciilor prestate, majorînd şi salariu mediu lunar cu 5 la sută.
11. Cel mai bun antreprenor în sfera prestări servicii în alimentaţia publică:
 
Întreprinderi mici: Inga Spoială, SRL ,, ODILIN”
-         Gazda ceremoniei de astăzi,
-         Întreprinderea fondată în anul 2011 funcţionează cu o dinamică pozitivă pe parcursul anilor.
-         În anul 2014 volumul investiţiilor a crescut de 7 ori comparativ cu anul 2013, cea ce a modificat mult aspectul localului.
Microîntreprinderi: Lilia Luca SRL ,, Vilian-Lux” Restaurantul ,, Golden-River”
-          Fondată în anul 2007,
-         Condusă de o distinsă doamnă,
-         Întreprinderea a mărit volumul serviciilor prestate cu 55 la sută, deşi numărul mediu scriptic de salariaţi nu a crescut.
12.Cel mai bun antreprenor în sfera prestări servicii poligrafice:
 
Eugen Popa – ÎI ,, Popa Eugen”- A deţinut titlul de ,, Cel mai tînăr antreprenor al anului 2012”.  Anul 2014 a fost finalizat cu rezultate foarte bune :
-         Volumul serviciilor prestate a crescut cu 67%;
-         Suma impozitelor achitate s-a majorat de 3 ori;
-         Investiţiile au crescut cu 12 la sută
-         Profitul s-a majorat de 10 ori.
13. Cel mai bun antreprenor în sfera comerţului – întreprinderi mici:
 
Locul I – Valentina Muntean , SRL ,, Arol”
-         Activează în sfera comerţului din anul 1995,
-         Întreprinderea condusă de o stimată doamnă, a înregistrat o creştere a volumului mărfurilor realizate  comparativ cu anul 2013, precum şi creşterea numărului de locuri de muncă noi create.
Locul II- Valeriu Achinca-SRL ,, Marconi”
-          Întreprinderea participă pe parcursul mai multor ani la Concurs şi obţine locuri premiante;
-          În anul 2014 a majorat suma defalcărilor în BPN cu 12 la sută, iar profitul  respectiv cu 60%.
 
Locul III- Elena Volcovinschi, SRL ,,Ghineia”
-         Întreprinderea a înregistrat indicatori pozitivi în activitatea de comerţ cu amănuntul:
-         Suma impozitelor achitate a crescut de 2 ori;
-          Veniturile din vînzări cu 17 la sută
-          Salariu mediu lunar al unui angajat a crescut cu 30%.
              
14. Cel mai bun antreprenor în sfera comerţului – microîntreprinderi:
 
Locul I –  Oxana Tregub, ÎI ,, O.Tregub”
-          Întreprinderea funcţionează din anul 1997,
-          Indicii economici pentru anul de concurs sunt în creştere faţă de anul precedent,
-         Volumul mărfurilor realizate s-a majorat cu 7 la sută;
-         Salariu medu al unui salariat s-a majorat cu 15%;
-          Veniturile din vînzări au crescut cu 8 la sută şi profitul s-a majorat considerabil.
Locul II- Ana Agachi, SRL ,,Cizmuliţa
-          Este un magazin specializat la reaizarea producţiei proprii ( încălţăminte),care a obţinut rezultate în creştere în anul de concurs:
-         Volumul mărfurilor realizate a crescut cu 5 la sută;
-         Salariu mediu lunar s-a majorat cu 21%;
-         Suma impozitelor transferate în BPN a crescut cu 30 la sută.
-         Aici avem un exemplu bun de un business de familie unde se producția fabricată este  realizată în propriu magazin.
15. Pentru integrare activă în societate:
 
Oxana Petrovici –SA , Alfa Nistru”
-         Întreprindere cunoscută în ţară şi peste hotare prin calitatea  producţiei fabricate;
-         Tehologii moderne, participanţi la expoziţii naţionale şi internaţionale,
-         Cu un activism social demn de tot respectul,
-         Participant activ la ,, Caravana de Crăciun”,
-          Susţinător material al familiilor vulnerabile, centrelor pentru copii în situaţii de risc, case de bătrîni solitari ş.a.
 
16. Cel mai bun antreprenor – femee:
 
     Alla Lisnic – SRL ,, Testor”
-         Principalul producător de pîine şi produse de panificaţie din raionul Soroca;
-          Un business de familie,
-         Întreprindere cu utilaj modern,
-         În perioada de criză preţul la produsele de panificaţie nu a fost majorat.
-         Dna Ala Lisnic încearcă să transmită cheia succesului în activitatea întreprinderii feciorilor săi.
17.Cel mai tînăr antreprenor:
 
Mihai Eftodii – GŢ ,, Eftodii Mihai” activează în sectorul agrar,
-         Dispune de 35 ha de livadă intensivă de mere şi prune,
-         Absolvent al ASEM din anul 2013.
-         Dispune de tehnică modernă de prelucrare a livezii pe care o utilizeză în Activitatea sa cu multă dibăcie.
-         Producţia o realizează cu succes în Moldova.
                                                                                        
18.Pentru cele mai multe locuri de muncă nou create:                      
     Întreprinderi mari: - Sergiu Dragan ,, SRL ,, Ermo-Grup”
     Întreprinderi mijlocii: - Mircea Moldovan SRL ,, Magistrala-Nistru”
     Întreprinderi mici:    -  Andrei Mîrza SRL ,, Bevera-Nord”
     Microintreprinderi    - Valentina Cazac SRL ,, Valentina-Tur”
19. Cel mai buni meşteri populari:
-  Sunt persoanele care promovează valorile naţionale şi specifice ale raionului Soroca,
-  Sunt persoanele care promovează frumosul in viaţa noastră de zi cu zi, care în anul 2014 au participat la toate expozițiile raionale și republicane, Sărbătoarea Națională a Vinului, ExpozițiaInternaţională „Turism , Hotele, Servicii”,   „Cel mai bun Întreprinzător”, Tîrgul Meşterilor Populari „La Nistru la mărgioară” la toate ediţiile  „Eminesciana Expoziţia dedicată Zilei Independenţei  în or. Viniţa, 2014  s. Climbovca , Ucraina, Tîrgul meşterilor populari „Tezaur” la Chişinău„, Festivalul de muzică sacră”Cu noi e Dumnezeu”:
    Valentina Boţoroga    –  or. Soroca- membru al Uniunii Meşterilor din Moldova , practică  goblenul, broderia.
    Lidia Manea – s. Rubleniţa- membru al Uniunii Meşterilor Populari din Moldova practică împletitul din fibre vegetale.- Conducător al centrului  de meşteşuguri „Sălcioara” din s. Rubleniţa” .
    Nina Manea – este  conducătorul Centrului  de meşteşuguri „Meşteriţa  s. Căinarii Vechi „ practică ţesutul artistic.  
    Ludmila Prepeliţa - s. Vasilcău , membru al Uniunii Meşterilor Populari din Moldova , conducător al centrului  de meşteşuguri cu titlul” model „ Croşeta fermecată”  din s. Vasilcău .
    Serafima Lungu – s. Vădeni,  membru al centrului de meşteşuguri cu titlul model”Fantezie” ,  meşter popular în confecţionarea costumelor naţionale .
    Serghei Crîjanovschi – oraşul Soroca practică  prelucrarea artistică a pietrei.
Lucrările sale înfrumuseţează  localităţile din  republică , Ucraina.
Lucrările sale din piatră sunt cartea de vizită a oraşului Soroca , ele sunt înmînate  delegaţiilor străine , care ne vizitează oraşul, raionul.
   Svetlana Şapovalov– or, Soroca meşter popular în confecţionarea bibelourilor .
    Olga Ranga – or. Soroca  - meşter popular   din oraşul Soroca. Practică   goblenul şi origame.