1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Propuneri pentru susţinerea antreprenoriatului

        La data de 22 ianuarie curent, reprezentanţii Consiliului raional Soroca, Dl Boris Ivasi vice-președintele Raionului, dna Stela Zabrian, specialist relații cu publicul si reprezentanții mass-media locala au participat la masa rotundă ,,Pregătirea recomandărilor organelor de conducere şi organizaţiilor internaţionale întru susţinerea şi dezvoltarea businessului mic şi mijlociu al Euroregiunii ,,Nistru”, care a fost petrecută în Viniţa, Republica Ucraina.
  Această întrunire a avut loc în cadrul proiectului ,,Dezvoltarea potenţialului economic al euroregiunii ,,Nistru”, realizat de organizaţia internaţională “Centrul regional transfrontalier de cooperare a Euroregiunii “Nistru” de comun acord cu Programul UNDP “Consolidarea măsurilor de încredere între ambele maluri”.
La masa rotundă s-au întrunit cca 60 de persoane, agenţi economici, asociaţii obşteşti şi reprezentanţi ai APL-lor din Republica Moldova, Ucraina şi regiunea transnistreană. În cadrul întâlnirii date s-au pus în discuţie recomandările pentru susţinerea antreprenorialului în regiunile sus-menţionate, care au fost elaborate ,,în baza informaţiei obţinute în cadrul conferinţei internaţionale petrecute în Şoldăneşti, în perioada 13-14 noiembrie 2014 şi deplasării delegaţiei Euroregiunii în Polonia” a remarcat dna Natalia Ghijco, coordonatorul proiectului ,,Dezvoltarea potenţialului economic al euroregiunii ,,Nistru”.IMG 7363 2
În urma analizei efectuate au fost depistate problemele ce stopează dezvoltarea afacerilor, iar recomandările elaborate reprezintă căile de analiză şi soluţionare a acestor probleme.
Dl Serghei Tatuseac, preşedintele Euroregiunii ,,Nistru”, care a prezidat această ,,masă rotundă” a subliniat că ,, recomandările care au fost puse în discuţie, vor fi înaintate organelor  conducerii de stat a Ucrainei, Republicii Moldova, reprezentanţilor Uniunii Europene, organizaţiilor internaţionale, etc. Trebuie să facem tot posibilul ca frontiera dintre Moldova şi Ucraina să unească popoarele dar să nu fie o barieră pentru dezvoltarea economico-socială şi a businessului în general”.