1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Consultările publice asupra Planului de gestionare a districtului bazinului hidrografic Nistru

Miercuri, 28 ianuarie, în or. Soroca, au avut loc consultările publice asupra proiectului Planului de Gestionare a Districtului Bazinului Hidrografic Nistru, organizat de către Ministerul Mediului cu suportul Fondului Provocările Mileniului. Reprezentanții autorității centrale de mediu au prezentat principalele prevederi ale Planului și măsurile propuse pînă în prezent pentru îmbunătățirea stării corpurilor de apă. 3
La ședință au participat reprezentanți ai autorităților publice locale din raion, serviciilor desconcentrate,  agenți economici.
Participanții la ședință au abordat mai multe probleme ce țin de construcția stațiilor de epurare, lichidarea sondelor arteziene (surse de poluare a apelor subterane), arenda lacurilor și iazurilor, funcționarea ghișeului unic de autorizare a folosinței speciale a apei, nerespectarea zonelor de protecție a rîurilor, problema sancțiunilor mic pentru prejudiciile aduse naturii.4 Un alt aspect important discutat în cadrul evenimentului ține de imperfecțiunea cadrului juridic și necesitatea modificării cît mai urgentă a acestuia, a fost abordată și problema bugetelor Primăriilor, în care lipsește un articol privind protecția mediului, ceea ce duce la nefinanțarea mai multor proiecte de salvgardare a mediului.5