1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Proiecte de deicizi propuse pentru examinare la ședința ordinară a Consiliului Raional Soroca din 19 februarie 2015

PDFImprimareEmail

Proiect de decizie "Cu privire la raportul privind execuția bugetului raional pe anul 2014"

pdf ICON 1

Proiect de decizie "Cu privire la evaluarea performanțelor profesionale ale secretarului consiliului raional, șefilor de direcții, secții și servicii ale consiliului raional (01-2D 31/03)"

pdf ICON 1

Proiect de decizie "Cu privire la aprobarea Programului de reparație și întreținere a drumurilor publice locale din RAionul Soroca pe anul 2015 (01-2D 31/09)"

pdf ICON 1

Proiect de decizie "Cu privire la aprobarea normelor specifice ale IMSP Centrul de Sănătate pentru anul 2015 (01-2D 31/11)"

pdf ICON 1

Proiect de decizie "Cu privire la aprobarea Programului de transport public raional al Raionului Soroca (01-2D 31/10)"

pdf ICON 1

Proiect de decizie "Cu privire la aprobarea normelor specifice ale IMSP Centrul de Sănătate Rudi pentru anul 2015 (01-2D 31/17)"

pdf ICON 1

Proiect de decizie "Cu privire la normele specifice ale IMSP Spitalul raional Soroca ”A.Prisacari” pentru anul 2015 (01-2D 31/12)"

pdf ICON 1

Proiect de decizie "Cu privire la normele specifice ale IMSP Centrul de Sănătate Vasilcău pentru anul 2015 (01-2D 31/18)"

pdf ICON 1

Proiect de decizie "Cu privire la normele specifice ale IMSP Centrul de Sănătate Căinarii Vechi pentru anul 2015 (01-2D 31/19)"

pdf ICON 1

Proiect de decizie "Cu privire la normele specifice ale IMSP Centrul de Sănătate Visoca pentru anul 2015 (01-2D 31/22)"

pdf ICON 1

Proiect de decizie "Cu privire la normele specifice ale IMSP Centrul de Sănătate Slobozia Cremene pentru anul 2015 (01-2D 31/16)"

pdf ICON 1

Proiect de decizie "Cu privire la normele specifice ale IMSP Centrul de Sănătate Vădeni pentru anul 2015 (01-2D 31/23)"

pdf ICON 1

Proiect de decizie "Cu privire la normele specifice ale IMSP Centrul de Sănătate Nimereuca pentru anul 2015 (01-2D 31/21)"

pdf ICON 1

Proiect de decizie "Cu privire la normele specifice ale IMSP Centrul de Sănătate Racovăț pentru anul 2015 (01-2D 31/20)"

pdf ICON 1

Proiect de decizie "Cu privire la prelungirea contractelor de locațiune a unor bunuri imobile aflate în comodat la IMSP ”Centrul de Sănătate Soroca” (01-2D 31/14)"

pdf ICON 1

Proiect de decizie "Cu privire la normele specifice ale IMSP Centrul de Sănătate Bădiceni pentru anul 2015 (01-2D 31/26)"

pdf ICON 1

Proiect de decizie "Cu privire la normele specifice ale ÎM ”Centrul Stomatologic Raional Soroca”pentru anul 2015 (01-2D 31/25)"

pdf ICON 1

Proiect de decizie "Cu privire la activitatea Președintelui Raionului și a serviciilor publice descentralizate din subordinea Consiliului Raional în anii 2011-2014 (01-2D 31/02)"

pdf ICON 1

Proiect de decizie "Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni al Consiliului Raional pentru anul 2015 (01-2D 31/06)"

pdf ICON 1

Proiect de decizie "Cu privire la normele specifice ale IMSP Centrul de Sănătate Parcani pentru anul 2015 (01-2D 31/24)"

pdf ICON 1

Cu privire la permiterea executării reparației capitale din contul plății de chirie (01-2D 31/15) (01-2D 31/15)

pdf ICON 1

Cu privire la acordarea premiului anual funcționarilor publici (01-2D 31/04.2)

pdf ICON 1

Cu privire la acordarea premiului anual persoanelor care dețin funcții de demnitate publică (01-2D 31/04.1)

pdf ICON 1

Cu privire la contractarea unui împrumut bancar pentru cheltuieli de capital pe termen scurt (01-2D 31/31)

pdf ICON 1

Cu privire la conferirea gradului de calificare dlui Donos Ghenadie, șef al Direcției Învățămînt (01-2D 31/29)

pdf ICON 1

Cu privire la modificarea unor decizii (01-2D 31/07)

pdf ICON 1

Cu privire la casarea plantațiilor perene (01-2D 31/08)

pdf ICON 1

Cu privire la tarifele pentru serviciile de organizare a odihnei copiilor prestate de Instituția Publică Tabăra de odihnă a Copiilor ”La Dumbravă”  (01-2D 31/33)

pdf ICON 1

Cu privire la aprobarea normelor specifice ale IMSP Centrul de Sănătate Rublenița pentru anul 2015(01-2D 31/28)

pdf ICON 1

Cu privire la Acordul de colaborare a Raionului Soroca, Republica MOldova cu Raionul Hliboca, Regiunea Cernăuți, Ucraina(01-2D 31/32)

pdf ICON 1

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă (01-2D 31/13.1)

pdf ICON 1

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din sold(01-2D 31/13.2)

pdf ICON 1

Cu privire la acordarea indemnizației unice aleșilor raionali la expirarea mandatului(01-2D 31/34)

pdf ICON 1

Cu privire la rectificarea bugetului raional pentru anul 2015 (01-2D 31/05)

pdf ICON 1

Cu privire la aprobarea normelor specifice ale IMSP Centrul de Sănătate Cosăuți pentru anul 2015 (01-2D 31/27)

pdf ICON 1

Cu privire la contractului individual de muncă încheiat cu dna Catan Nina, șef al Instituției Medico Sanitare Publice Centrul de Sănătate Rublenița (01-2D 31/36)

pdf ICON 1

Cu privire la îndeplinirea temporară a obligațiilor de muncă de șef al Instituției Medico Sanitare Publice Centrul de Sănătate Rublenița (01-2D 31/37)

pdf ICON 1

Cu privire la cumulul de funcție de către conducătorii IMSP (01-2D 31/35)

pdf ICON 1

Cu privire la aprobarea participării Raopnului Soroca la înființarea Societății pe Acțiuni ”Aqua Nord” SA (01-2D 31/38)

pdf ICON 1

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din componenta raională (01-2D 31/13.3)

pdf ICON 1