1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Proiecte de decizii Propuse spre examinare în şedinţa Consiliului Raional Soroca din 11 decembrie 2014

PDFImprimareEmail

01-2D 29/01

Raport privind executarea bugetului raional pentru perioada de 9 luni a anului 2014
Iniţiator:  Victor Său, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Lora Lisnic, şef al Direcţiei Finanţe

01-2D 29/02

Cu privire la rectificarea bugetului raional pentru anul 2014
Iniţiator:  Victor Său, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Lora Lisnic, şef al Direcţiei Finanţe

01-2D 29/03

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare
Iniţiator:  Victor Său, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Lora Lisnic, şef al Direcţiei Finanţe

01-2D 29/04

Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2015
Iniţiator:  Victor Său, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Lora Lisnic, şef al Direcţiei Finanţe

01-2D 29/05

Cu privire la aprobarea Planului raional de acţiuni anticorupţie pe anii 2015 – 2016
Iniţiator:  Victor Său, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Victoria Andriuţa, şef al Secţiei Resurse Umane

01-2D 29/06

Cu privire la aprobarea Regulamentului privind acordarea premiului anual persoanelor care dețin funcții de demnitate publică
Iniţiator:  Victor Său, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Victoria Andriuţa, şef al Secţiei Resurse Umane

01-2D 29/07

Cu privire la aprobarea Regulamentului privind acordarea premiului anual funcționarilor publici din cadrul Aparatului  Președintelui Raionului și subdiviziunilor Consiliului Raional Soroca
Iniţiator:  Victor Său, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Victoria Andriuţa, şef al Secţiei Resurse Umane

01-2D 29/08

Cu privire la evaluarea performanțelor profesionale ale funcționarilor publici
Iniţiator:  Victor Său, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Victoria Andriuţa, şef al Secţiei Resurse Umane

01-2D 29/09

Cu privire la aprobarea Graficului concediilor de odihnă anuale
Iniţiator:  Victor Său, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Victoria Andriuţa, şef al Secţiei Resurse Umane

01-2D 29/10

Cu privire la modificarea unor decizii
Iniţiator:  Victor Său, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Victoria Andriuţa, şef al Secţiei Resurse Umane

01-2D 29/11

Cu privire la concedierea dlui Vescu Eugeniu
Iniţiator:  Victor Său, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Victoria Andriuţa, şef al Secţiei Resurse Umane

01-2D 29/12

Cu privire la modificarea planului geometric a sectorului de teren nr. cadastral 7801112262, amplasat pe adresa or. Soroca, str. Independenţei nr. 8
Iniţiator:  Victor Său, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Ruslan Coşeru Şeful  Serviciului relaţii funciare şi cadastru

01-2D 29/13

Cu privire la hotarele intravilanului localităţilor vasilcău, Inundeni, Ruslanovca, Comuna Vasilcău Raionul Soroca.
Iniţiator:  Victor Său, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Ruslan Coşeru Şeful  Serviciului relaţii funciare şi cadastru

01-2D 29/14

Cu privire la retragerea dreptului de deservire a rutei suburbane Soroca Staţia Auto- Dubna/Soloneţ
Iniţiator:  Victor Său, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Boris Ivasi, vicepreşedinte al raionului

01-2D 29/15

Cu privire la circumscripţiile şcolare
Iniţiator:  Victor Său, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Ghenadie Donos, şef al Direţiei Învăţămînt

01-2D 29/16

Cu privire la casarea plantaţiilor perene
Iniţiator:  Victor Său, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Serghei Slutu, şef al Direcţiei Agricultură Alimentaţie

01-2D 29/17

Cu privire la Casarea mijloacelor fixe.
Cu privire la casarea plantaţiilor perene
Iniţiator:  Victor Său, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: şefii de direcţii, seţii, servicii

01-2D 29/18

Cu privire la lichidarea gimnaziului Egoreni
Iniţiator:  Victor Său, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Ghenadie Donos, şef al Direţiei Învăţămînt

01-2D 29/19

Cu privire la reorganizarea gimnaziului Dubna
Iniţiator:  Victor Său, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Ghenadie Donos, şef al Direţiei Învăţămînt

01-2D 29/20

Cu privire la reorganizarea gimnaziului Iarova
Iniţiator:  Victor Său, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Ghenadie Donos, şef al Direţiei Învăţămînt

01-2D 29/21

Cu privire la reorganizarea gimnaziului Iorjniţa
Iniţiator:  Victor Său, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Ghenadie Donos, şef al Direţiei Învăţămînt

01-2D 29/22

Cu privire la lichidarea gimnaziului Oclanda
Iniţiator:  Victor Său, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Ghenadie Donos, şef al Direţiei Învăţămînt

01-2D 29/23

Cu privire la reorganizarea gimnaziului Slobozia Vărăncău
Iniţiator:  Victor Său, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Ghenadie Donos, şef al Direţiei Învăţămînt

01-2D 29/24

 

01-2D 29/25

 

01-2D 29/26

 

01-2D 29/27

 

Proiecte de deicizi propuse pentru examinare la ședința ordinară a Consiliului Raional Soroca din 11 decembrie 2014

MS-Word