1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Anunţ privind iniţierea elaborării proiectelor de decizii ale Consiliului Raional Soroca pentru examinare în şedinţa ordinară din 11 decembrie 2014

PDFImprimareEmail

   Preşedintele Raionului Soroca anunţă despre iniţierea elaborării proiectelor de decizii ale Consiliului Raional Soroca pentru examinarea în şedinţa ordinară din 11 decembrie 2014 conform listei anexate.
Elaborarea proiectelor de decizii iniţiate se justifică de necesitatea de a realiza atribuţiile legale a Consiliului Raional Soroca şi soluţiona treburile publice ale raionului, punerea în aplicare a unor legi şi altor acte normative.
Termenul limită de elaborare a dosarelor de justificare a proiectelor de decizii conform indicaţiilor preşedintelui raionului este 27 noiembrie 2014.
Cetăţenii, asociaţiile constituite în corespundere cu legea, alte părţi interesate în procesul de elaborare a proiectelor de decizii pot consulta proiectele de decizii şi materialele aferente acestora pe pagina web www.soroca.org.md opţiunile „procesul decizional – proiecte întrate” şi la persoanele responsabile menţionate.
Părţile interesate pot prezenta propuneri şi recomandări la proiectele deciziilor iniţiate persoanelor responsabile de elaborare pe adresele menţionate nu mai tîrziu de 09 decembrie 2014.
Lista proiectelor de decizii propuse spre examinare la şedinţa ordinară a Consiliului Raional Soroca din 11 decembrie 2014
 

 

Denumirea proiectelor de decizii iniţiate

 Responsabili de examinarea propunerilor şi recomandări la proiectele deciziilor

Raport privind executarea bugetului raional pentru perioada de 9 luni a anului 2014
Iniţiator:  Victor Său, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Lora Lisnic, şef al Direcţiei Finanţe

Lora Lisnic, şef al Direcţiei Finanţe
Tel: 0230 23289,  23332
Email: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Cu privire la rectificarea bugetului raional pentru anul 2014
Iniţiator:  Victor Său, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Lora Lisnic, şef al Direcţiei Finanţe

Lora Lisnic, şef al Direcţiei Finanţe
Tel: 0230 23289,  23332
Email: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare
Iniţiator:  Victor Său, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Lora Lisnic, şef al Direcţiei Finanţe

Lora Lisnic, şef al Direcţiei Finanţe
Tel: 0230 23289,  23332
Email: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2015
Iniţiator:  Victor Său, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Lora Lisnic, şef al Direcţiei Finanţe

Lora Lisnic, şef al Direcţiei Finanţe
Tel: 0230 23289,  23332
Email: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Cu privire la aprobarea Planului raional de acţiuni anticorupţie
Iniţiator:  Victor Său, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Victoria Andriuţa, şef al Secţiei Resurse Umane

Victoria Andriuţa, şef al Secţiei Resurse Umane
Tel: 0230 22026
Email: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Cu privire la aprobarea Regulamentului privind acordarea premiului anual persoanelor care dețin funcții de demnitate publică
Iniţiator:  Victor Său, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Victoria Andriuţa, şef al Secţiei Resurse Umane

Victoria Andriuţa, şef al Secţiei Resurse Umane
Tel: 0230 22026
Email: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Cu privire la aprobarea Regulamentului privind stabilirea plăților suplimentare (suplimente) funcționarilor publici din cadrul subdiviziunilor Aparatului Președintelui Raionului și Consiliului Raional Soroca
Iniţiator:  Victor Său, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Victoria Andriuţa, şef al Secţiei Resurse Umane

Victoria Andriuţa, şef al Secţiei Resurse Umane
Tel: 0230 22026
Email: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Cu privire la evaluarea performanțelor profesionale ale funcționarilor publici
Iniţiator:  Victor Său, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Victoria Andriuţa, şef al Secţiei Resurse Umane

Victoria Andriuţa, şef al Secţiei Resurse Umane
Tel: 0230 22026
Email: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Cu privire la aprobarea Graficului concediilor de odihnă anuale
Iniţiator:  Victor Său, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Victoria Andriuţa, şef al Secţiei Resurse Umane

Victoria Andriuţa, şef al Secţiei Resurse Umane
Tel: 0230 22026
Email: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Cu privire la modificarea unor decizii
Iniţiator:  Victor Său, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Victoria Andriuţa, şef al Secţiei Resurse Umane

Victoria Andriuţa, şef al Secţiei Resurse Umane
Tel: 0230 22026
Email: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Cu privire la concedierea dlui Vescu Eugeniu
Iniţiator:  Victor Său, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Victoria Andriuţa, şef al Secţiei Resurse Umane

Victoria Andriuţa, şef al Secţiei Resurse Umane
Tel: 0230 22026
Email: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Cu privire la modificarea planului geometric a sectorului de teren nr. cadastral 7801112262, amplasat pe adresa or. Soroca, str. Independenţei nr. 8
Iniţiator:  Victor Său, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Ruslan Coşeru Şeful  Serviciului relaţii funciare şi cadastru

Ruslan Coşeru, şeful Serviciului relaţii funciare şi cadastru
Tel: 230 23529
Email:  Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Cu privire la hotarele intravilanului localităţilor vasilcău, Inundeni, Ruslanovca, Comuna Vasilcău Raionul Soroca.
Iniţiator:  Victor Său, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Ruslan Coşeru Şeful  Serviciului relaţii funciare şi cadastru

Ruslan Coşeru, şeful Serviciului relaţii funciare şi cadastru
Tel: 230 23529
Email:  Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Cu privire la retragerea dreptului de deservire a rutei suburbane Soroca Staţia Auto- Dubna/Soloneţ
Iniţiator:  Victor Său, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Boris Ivasi, vicepreşedinte al raionului

Boris Ivasi, vicepreşedinte al raionului
Te.: 0230 22056
Email: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Cu privire la circumscripţiile şcolare
Iniţiator:  Victor Său, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Ghenadie Donos, şef al Direţiei Învăţămînt

Ghenadie Donos, şef al Direcţiei Învăţămînt
Tel 230 22223,  22566
Email   Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Cu privire la casarea plantaţiilor perene
Iniţiator:  Victor Său, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Serghei Slutu, şef al Direcţiei Agricultură Alimentaţie

Serghei Slutu, şef al Direcţiei Agricultură şi Alimentaţie
Tel 230 23353,   230 25113
Email  Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Cu privire la Casarea mijloacelor fixe.
Cu privire la casarea plantaţiilor perene
Iniţiator:  Victor Său, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: şefii de direcţii, seţii, servicii