1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Seminar cu primarii localităţilor Raionului Soroca

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor şi Agenţia de Dezvoltare Regională Nord, cu suportul Agenţiei de Cooperare Internaţională a Germaniei (GIZ), în cadrul proiectului “Modernizarea serviciilor publice locale  în Republica Moldova” şi ca parte integrantă a planului de lucru al domeniului de intervenţie 2 ”Planificarea şi programarea regională” au lansat procesul de planificare şi programare raională în domeniul Eficienţei Energetice a clădirilor publice. În această ordine de idei,  la  data de 13.11.2014 în incinta Consiliului Raional Soroca a avut loc  seminarul de instruire cu primarii localităţilor Raionului Soroca.De asemenea în cadrul acestui seminar, dna Liliana Babară, manager IP „IAS Gunnar Due Gundersen” a  adus la cunoştinţa celor prezenţi despre organizarea concursului Cupa Antreprenorului Rural în Regiunea Soroca, posibilităţi de dezvoltarea antreprenorialului rural. Obiectivul de bază a concursului este de a descoperi, susţine şi promova tineri care pot să gestioneze o afacere de succes în localitatea lor de baştină ,în diferite domenii la alegerea lor.

O altă chestiune pusă în discuţie a fost cu privire la elaborarea bugetului pentru anul 2015.