1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>

Anunț de ocupare a funcției vacante

PDFImprimareEmail

Preşedintele Raionului Soroca anunţă concurs la ocuparea funcţiei publice vacante de şef al Serviciului Asistenţă Juridică din cadrul Aparatului Preşedintelui Raionului Soroca pe perioadă determinată.
Dosarele de participare la concurs, întocmite conform Hotărârii Guvernului nr.201 din 11.03.2009 se primesc până la data de 07 noiembrie 2014, ora 12.00 la sediul Consiliului Raional Soroca, str. Ştefan cel Mare, 5, (et.5, bir.511), pentru informaţii suplimentare privind desfăşurarea concursului - accesaţi saitul Consiliului Raional Soroca: www.soroca.org.md, telefon de contact 0-230-22026.
Bibliografia concursului:
 • Constituţia
 • Legea administraţiei publice locale
 • Legea privind funcţia publică şi statutul funcţionarului public
 • Legea cu privire la petiţionare
 • Legea finanţelor publice locale
 • Legislaţia conform domeniului de activitate
Persoanele interesate pot depune personal Dosarul de participare la concurs:
 • formularul de participare, specificat în anexa la Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.201din 11 martie 2009 originalul şi copia buletinului de identitate
 • originalul şi copia diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare originalul şi copia carnetului de muncă originalul certificatului medical - originalul cazierului judiciar
Condiţiile de participare la concurs:
 • studii universitare în domeniul juridic, licenţiat în drept cunoașterea sistemului de domeniu, legislaţiei din domeniul juridic aptitudini de a gestiona şi planifica timpul de muncă nivel înalt de responsabilitate
 • flexibilitate în comunicare, posedarea liberă a limbilor română şi rusă posedarea limbii moderne(un avantaj)
 • abilităţi analitice de a analiza procesele sociale din domeniul dat,
 • abilităţi de a elabora acte normative
 • abilităţi de lucru în echipă
 • abilităţi de utilizare a computerului
 • experienţă profesională 1 ani