1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Comisiile de specialitate ale consiliului raional

În conformitate cu prevederile art. 45 din Legea privind administraţia publică locală (nr. 436 din 2S. 12.2006), Vă înştiinţăm, că prin Dispoziţia Preşedintelui Raionului Soroca nr. 52 din 23 martie 2014, Consiliul Raional Soroca se convoacă în şedinţă ordinară pe data de 10 iulie 2014, ora 10:30, în sala de şedinţe a sediului consiliului raional, pe adresa Oraşul Soroca, strada Ştefan Cel Mare, 5.
Comisiile de specialitate ale consiliului raional au fost convocate la data de : 01 și 02 iulie.