1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Extras proces-verbal concurs pentru ocuparea funcţiilor vacante

PDFImprimareEmail

     La data de 6 iunie 2014, Consiliul raional Soroca a organizat desfășurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante de directori al IMSP Centre de Sănătate: Soroca, Visoca, Rublenița și de director al Intreprinderii Municipale Centru Stomatologic Raional Soroca .
În urma desfășurării concursului și în temeiul Regulamentului cu privire la ocuparea prin concurs a funcţiilor vacante de conducător al instituțiilor publice și întreprinderilor municipale fondate de Consiliul raional Soroca adoptat prin Decizia Consiliului raional nr.15/44 din 21.11.2012, Comisia de concurs a selectat 3 învingători ai concursului pentru ocuparea funcţiilor menționate mai sus
    Conform prevederilor legislației în vigoare cîștigătorii concursului urmează a fi numiți în funcțiile de directori ai Instituțiilor Medico Sanitare Publice Centere de Sănătate și de director al Intreprinderii Municipale Centru Stomatologic Raional Soroca în cadrul ședinței Consiliului Raional Soroca care se va desfășura la data de 10 iulie 2014.
 
Extras din procesul-verbal al ședinței comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de director al Instituţiei Medico-Sanitare Publice Centru de Sănătate Soroca din 06 iunie 2014
Comisia de concurs a decis
1. A considera dl(dna) Ciobanu Ludmila, învingător al concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de director al Instituției Medico Sanitare Publice Centru de Sănătate Soroca.
2. A propune Consiliului Raional Soroca de a numi în funcţia de director al Instituției Medico Sanitare Publice Centru de Sănătate Soroca, dna Ciobanu Ludmila.
Extras din procesul-verbal al ședinței comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de director al Instituţiei Medico-Sanitare Publice Centru de Sănătate Visoca din 06 iunie 2014
 
Comisia de concurs a decis
1. A considera dl(dna) Brighidin Agnesea, învingător al concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de director al Instituției Medico Sanitare Publice Centru de Sănătate Visoca.
2. A propune Consiliului Raional Soroca de a numi în funcţia de director al Instituției Medico Sanitare Publice Centru de Sănătate Visoca, dna Brighidin Agnesea.
 
Extras  din procesul-verbal al ședinței comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de director al Instituţiei Medico-Sanitare Publice Centru de Sănătate Rublenița din 06 iunie 2014
  
Comisia de concurs a decis:
   A stabili că dna Catan Tatiana nu a susținut concursul pentru ocuparea funcţiei vacante de director al Instituţiei Medico-Sanitare Publice Centru de Sănătate Rublenița în legătură cu primirea notei finale mai mică de 6, stabilită conform Regulamentului de organizare a concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante de conducători ai instituțiilor publice și întreprinderilor municipale fondate de Consiliuil Raional Soroca, adoptat prin Decizia Consiliului raional nr.15/44 din 21.11.2012.
Extras din procesul-verbalal ședinței comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de director al Intreprinderii Municipale Centru Stomatologic Raional Sorocadin 06 iunie 2014
Comisia de concurs a decis:
1. A stabili Dl Costin Iurie învingător al concursului pentru ocuparea funcţiei de director ai Intreprinderii Municipale Centru Stomatologic Raional Soroca.
2.A propune Consiliului Raional Soroca candidatura dlui Costin Iurie pentru numire în funcţia de director al Întreprinderii Municipale Centru Stomatologic Raional Soroca.