1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Proiecte realizate de către Consiliul Raional Soroca în comun cu PNUD

    Consiliul Raional Soroca în comun cu PNUD/GEF au inițiat proiectul „Integrarea aspectelor de conservare a biodiversității în planurile naționale de amenajare a teritoriului și de utilizare a terenurilor”. Proiectul menționat are ca scop să înlăture barierele legislative și de ordin practic în conservarea diversității de plante și animale și a habitatelor acestora în procesul de elaborare a planurilor de amenajare a teritoriilor și a celor urbanistice, astfel creînd premisele necesare pentru valorificarea potențialului acestora în sens economic, social și de mediu în primul rînd la nivel local.
     La etapa de implementare proiectul „Integrarea aspectelor de conservare a biodiversității în planurile naționale de amenajare a teritoriului și de utilizare a terenurilor” vine cu un pachet de măsuri legislative și de reglementare pentru a asigura că diversitatea de plante, animale și terenurile pe care se află acestea se regăsesc în planurile de amenajare a teritoriului și a celor urbanistice, și cu un pachet de măsuri demonstrative care va fi implementat în două zone pilot ale Republicii Moldova.
Ținînd cont de anumite criterii specificate ale proiectului, raionul Soroca a fost selectat pentru activitățile pilot ale proiectului și vor dispune de suport financiar următoarele:
  • Elaborarea planului de amenajare a raionului Soroca
  • Elaborarea planurilor urbanistice în două localități ale raionului (în comunele Zastînca și Bădiceni)
  • Plantarea fîșiilor forestiere/paravînturi/coridoare ecologice pe aproximativ 50 ha teren degradat (în comunele Zastînca, Bădiceni și Iarova)
  • Restabilirea pășunilor pe o suprafață total aproximativ de 50 ha (în comunele Zastînca, Bădiceni și Iarova)
      Beneficiile acestor măsuri sunt bine-cunoscute și merită subliniat, că un plan de amenajare a teritoriului și a celor urbanistic actualizate vor crea condiții favorabile pentru dezvoltarea socio-economică durabilă a localităților, iar fîșiile forestiere restabilite vor contribui la reducerea eroziunii solului, reglementării scurgerii apelor de suprafață, crearea unui microclimat favorabil, polenizare, combatere a dăunătorilor, migrației de păsări și animale etc. Nu în ultimul rînd, este important de menționat și rolul pășunilor reabilitate în sporirea producției de masă verde, a șeptelului și a calității celor din urmă. Trei localități ale raionului Soroca au fost selectate pentru realizarea proiectului cu durata de 4 ani, bugetul total la nivel național fiind 4,8 mln. USD. Rezultatele așteptate de pe urma implementării proiectului dat sunt conservarea biodiversității ecosistemelor, elaborarea planurilor de amenajare a teritoriilor și a celor urbanistice prin susținerea și suportul Consiliului Raional Soroca.