1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Şedinţă de lucru cu referire la derularea proiectului "Bijuterii Medievale — cetăţile Hotin, Soroca,Suceava”.

La data de 6 iunie a avut loc şedinţa de lucru cu preşedintele Raionului Soroca, domnul Victor Său, în cadrul căreia au fost discutate întrebări stringente cu referire la tergiversarea intenţionată a executării lucrărilor de aprovizionare cu apă pe străzile Alexandru cel Bun şi Independenţei de către Primăria oraşului Soroca şi agentul economic care execută aceste lucrări. La şedinţa dată au participat vicepreşedinţii raionului domnii V. Nicuţă, B. lvasi, viceprimarul oraşului domnul M. Grabciuc, consilierii D. Zgardan, V. Ciuvaga, agenţi economici M. Moldovan, I. Mînăscurtă, A. Malîş, A. Samburschi, specialişti ai Consiliului Raional A. Sorocean, T. Robu și mass-media locală.
În cadrul ședinței, Preşedintele Raionului Soroca a enumerat toate obiecţiile şi a solicitat să se execute aceste lucrări în termenii stabiliţi, mai ales că iniţial s-a dorit efectuarea acestor lucrări toamna, pentru ca să se aşeze stratul de acoperire şi să fie posibilă reparaţia drumului. Din spusele preşedintelui: ”Nu facem declaraţii politice, nu dorim să ne învinuim, dar ne-am adunat să găsim o ieşire din situaţie”.
Domnul M. Grabciuc, viceprimarul oraşului, a menţionat faptul că lucrările sunt reținute din mai multe motive, cum ar fi condițiile climaterice sau lipsa asfaltului. De asemenea, viceprimarul orașului a evidențiat că Primăria orașului Soroca nu pune piedici în executarea în termen a lucrărilor și mai ales, nu intenționează stoparea proiectului dat. DSC 0400
Anatol Samburschi, șef SA Regie-Apă-Canal” Soroca, a recunoscut că se organizează şedinţe de lucru permanent şi se discută cu privire la întrebarea dată, solicitînd realizarea în timp a lucrărilor și, mai ales a unor lucrări calitative. Cu privire la acestea, domnul Samburschi a declarat: “Trebuie să consolidăm puterile, să ne ajutăm unul pe altul. Cerem întreprinderii să-şi onoreze obligaţiunile. Termenul limită pentru executarea la toate lucrările expiră peste o lună, n-au decît să caute braţe de muncă suplimentare.”
Președintele raionului domnul V.Său, a adus la cunoştinţă faptul că reparaţia străzilor nu poate fi începută pentru că nu s-a hotărît încă problema canalizării. Domnul președinte a accentuat faptul că dacă s-ar închide complet strada Independenţei şi strada Alexandru cel Bun, ceia ce este imposibil, s-ar stopa circulaţia rutieră în zona dată, de aceea ar trebui o înţelegere foarte clară cu agenţii economici cu referire la termenul executării lucrărilor.
La rîndul său, I.Mînăscurtă a declarat că proiectul dat este necalitativ, dar oamenii lucrează permanent. Sunt organizate şedinţe, unde se discută referitor la problema dată, dar nimic constructiv. La întrebarea preşedintelui cu privirea la posibilitatea începerii lucrărilor de reparaţie a drumului, domnul Minăscurtă nu a putut da un răspuns definit. Obiecţii s-au expus şi cu referire la semnele rutiere din oraş, în absența cărora oamenii nu se pot orienta cum să circule.
Domnul M. Moldovan, directorul întreprinderii SA "Magistrala -Nistru", care va repara drumul, a anunţat oficial că porţiunile de drum unde sunt săpate canalele, nu se acoperă conform tehnologiilor şi ulterior, după ce se va pune asfalt, drumul în aceste locuri se va deteriora.
B. Ivasi, vicepreşedintele raionului a subliniat că agentul economic, domnul Samburschi și toţi cei care au semnat contractul, şi-au asumat nişte obligaţiuni, inclusiv şi executarea în timp a lucrărilor și a specificat că toate obiecţiile apărute în timp trebuiau cercetate la semnarea contractului, iar Primăria orașului Soroca ar trebui să soluţioneze pe cale legală problemele apărute între timp. Domnul vicepreședinte a evidențiat că nu-și dorește ca străzile date să repete soarta străzii Testemițeanu, care la momentul actual este deteriorată.
Tot în cadrul acestei ședințe, domnul Dm. Zgardan, consilier raional, a învinuit-o pe doamna primar al oraşului Soroca, Elena Bodnarenco, că nu participă la şedinţele de lucru şi că ar fi indiferentă faţă de problema dată. Consiliul Raional a fost învinuit de către acesta că nu susţine financiar oraşul. Între timp, domnul I.Mînăscurtă a promis, că dacă va fi ajutat, atunci va mobiliza toţi lucrătorii întreprinderii şi timp de două săptămîni va reuşi să execute lucrările.
Ca urmare, Preşedintele raionului a menţionat că trebuie de ajuns la un numitor comun şi de realizat aceste lucrări calitativ, în timp, ca şi ulterior să putem atrage investiţii din afara ţării și să putem avea credibilitate în faţa donatorilor. Mai mult ca atît, toate lucrările trebuie executate nu doar în timp, dar şi cu afectare minimă a populaţiei. Proiectul „Bijuterii Medievale – cetățile Hotin, Soroca, Suceava” a fost extins pentru încă un an.