1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Anunţ

      Consiliul Raional Soroca împreună cu Ministerul Economiei informează că Iniţiativa Central Europeană, forumul regional pentru cooperare şi consultare, care promovează colaborarea la nivel politic, economic şi cultural în Europa Centrală şi de Est, a lansat un apel pentru propuneri de proiecte pentru anii 2014, în cadrul Programului de schimb de Know-how, finanţat de Italia (Know-how Exchange Programme - KEP ITALIA).
Programul este adresat instituţiilor din sectorul public şi privat, organizaţiilor internaţionale şi non-guvernamentale care dezvoltă proiecte de interes public, autorităţilor naţionale, regionale şi locale, instituţiilor de învățământ şi de cercetare, organizaţiilor de mediu, parteneriatelor publice-private.
      Proiectele înaintate pot include activităţi de consolidare a capacităţilor, transfer de tehnologie, formare şi educare a personalului, servicii de consultanţă, asistenţă în elaborarea documentelor strategice, studii de fezabilitate, asistenţă tehnică, educaţie academică şi profesională, precum şi alte activităţi care asigură transferul eficient de know-how.
Orice grant acordat în cadrul acestei cereri de propuneri nu va depăşi 50% din costul total al proiectului, iar suma maxima alocată pentru un singur proiect este de 40.000 €. Termenul limită de depunere a propunerilor de proiecte - 15 iulie 2014.
Informația relevantă poate fi vizualizată la adresa web