1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Ședință de lucru cu reprezentanții BERD

         Ședință de lucru cu reprezentanții BERD cu referire la extinderea rețelei de apeduct din Raionul Soroca din cadrul proiectului ”Servicii de Consultanță pentru dezvoltarea unui Parteneriat Public-Privat pentru îmbunătățirea cu apă în Moldova de Nord – Faza2”
La data de 21 mai, 2014, în Sala de Protocol a Consiliului Raional Soroca a avut loc ședință de lucru cu reprezentanții BERD din cadrul proiectului ”Servicii de Consultanță pentru dezvoltarea unui Parteneriat Public-Privat pentru îmbunătățirea cu apă în Moldova de Nord – Faza2”. La ședință au participat vicepreședintele raionului B. Ivasi, viceprimarul orașului M. Grabciuc, directorul IIS”AcvaNord” T.Panici, directorul SA ”Regia Apă Canal” A. Samburschii, primarul s. Rădulenii-Vechi, specialiști din cadrul Aparatului președintelui și experți din cadrul proiectului.
Ședința a  început cu prezentarea participanților și a obiectivelor . Oaspeții s-au referit la faptul că experții tehnici se vor ocupa fiecare de domeniul său . Se dorește  să se înceapă etapa negocierilor oficiale cu vizitarea ulterioară a IIS ”AcvaNord” pentru a vedea anumite nuanțe, a clarifica la fața locului unele probleme sensibile. Săptămîna viitoare se vor întruni pentru a discuta în amănunte ce vor finanța și ce nu. Ideea este că se dorește un parteneriat public-privat. Va fi un singur furnizor care va fi ales în baza unui concurs internațional. Se vor duce discuții cu reprezentanții tuturor APL pentru a avea o claritate și a soluționa toate problemele.
        Vicepreședintele raionului dl B. Ivasi a anunțat că la ședință sunt prezente persoane interesate în aprovizionarea cu apă din  mai multe localități, atît din raionul Soroca, cît și din raioanele Florești și Drochia. Important este că sinecostul acestei ape să fie unul accesibil. A prezentat harta județului, motivînd că se cere o resetare administrativ-teritorială, deoarece așa întrebare ca aprovizionarea cu apă este o problemă care trebuie soluționată la nivel regional. Primarul din Rădulenii Vechi a menționat faptul că aprovizionarea cu apă este o problemă stringentă pentru satul dat și, deoarece pănă la punctul de concesiune din raionul Soroca    sunt doar 5 km, dorește foarte mult să beneficieze de aprovizionare cu apă din proiectul discutat. Dumnealui s-a interesat ce condiții ar trebui să întrunească ca să realizeze acest lucru, motivînd că au proiectul executat, dar punctul de unire propus de Raionul Florești este la o distanță mai mare.
După cum a menționat dl Augustin Boer, expert tehnic, harta prezentată de dl Ivasi este ca un set de necesități, dar trebuie să reieșim din posibilitățile financiare reale, să prioritizăm lucrurile și să selectăm doar localitățile care sunt aproape de magistralele de apă. Spre exemplu satul Căinarii-Vechi, ales pentru finanțare, deoarece e un sat mare, aproape de magistrala de apă.
Dl M.Popovschi, consilier raional a menționat că proiectul BERD de aprovizionare  cu apă este o oportunitate, dar avem de înfruntat multe probleme. Nu doar avem apă de clitate proastă, dar avem localități unde în genere apă este în cantitate insuficientă.
Din spusele aceluiași expert, s-ar putea de atras investiții și din Fondul Ecologic pentru aprovizionarea cu apă și în situația că se demonstrează că s-ar putea de făcut economii la aprovizionarea cu apă în localitatea propusă, atunci e posibil de conectat mai multe localități. Vrem să vedem proiectul tehnic al aprovizionării cu apă al localității Căinarii-Vechi, pentru a-l analiza amănunțit și a negocia ulterior. Consiliul Raional va prezenta proiectul tehnic, iar în luna iunie
urmează ca specialiștii să se expună după ce vor studia toată documentația  vor merge la fața locului.