1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Vizita de lucru a Viceministrului Agriculturii și Industriei Alimentare Sergiu Ghețiu în raionul Soroca 2014. Însoțit de Vicepreședintele raio

La data de 22 mai anul curent a avut loc vizita de lucru a Viceministrului Agriculturii și Industriei Alimentare Sergiu Ghețiu cu privire la situația în sectorul agrar pe raionul Soroca la sfîrșitul primăverii anului 2014. Însoțit de Vicepreședintele Consiliului Raional Soroca dnul Boris Ivasi, Serghei Slutu Șef al Direcției Agricultură și Alimentație, Pavel Cebotari conducătorul SRL „Oclanda Agro” și alți agenți economici din raion, Viceministrul s-a deplasat în teren pentru a cunoaște în amănunte starea livezilor și a culturilor agricole din Oclanda.
Au fost vizitate în prioritate cîmpurile însămînțate în primăvară cu sfeclă de zahăr, care au avut de suferit de pe urma înghețurilor și terenurile arabile însămînțate cu in, reprezentînd o inovație pentru agricultorii autohtoni. Ca urmare, s-a constatat că, culturile agricole din SRL Oclanda însămînțate în toamnă, fiind vorba de grîu, orz, rapiță, mazăre și porumb se dezvoltă bine și au un potențial mare pentru roadă, iar livezile din gospodărie sunt într-o stare bună, cu excepția plantațiilor sîmburoase, care au avut și ele de suferit din cauza înghețurilor de primăvară.
După vizitarea cîmpurilor, toți participanții s-au deplasat la brigada de tractoare a gospodăriei SRL „Oclanda Agro” unde a avut loc un seminar dedicat problemelor cu care se confruntă agenții economici și agricultorii autohtoni zi de zi și unde s-a concluzionat în comun despre situația din acest sector agrar. În special producătorii agricoli au abordat problema lipsei rachetelor antigrindină și cea a subvenționării agriculturii în 2014. Viceministrul a menționat faptul că, în anul 2014, mărimea fondului de subvenționare a producătorilor agricoli a fost majorat pînă la 500 mln. lei, inclusiv 46 mil. lei din contul grantului acordat de Comisia Europeană (scheme de grant ENPARD), față de anul 2013 cînd, inițial, a fost 400 mln. lei. În ceea ce privește protecția antigrindină, domnul Ghețiu a adus la cunoștinta celor prezenți că la moment se duc tratative insistente în acest sens atît cu România, cît și cu alți reprezentanți ai Serviciului Antigrindină din regiunea Odesa şi reprezentanţii agrofirmei „SHABO”, care şi-au manifestat interesul în procesul sporirii eficientizării executării lucrărilor de combatere a căderilor de grindină, care se îndeplinesc pe teritoriul Republicii Moldova. Domnul Vicepreședinte Boris Ivasi a menționat la rîndul său că agenții economici din domeniul agriculturii au toată susținerea Consiliului Raional Soroca, i-a salutat din numele Președintelui dlui Victor Său și i-a asigurat de implicarea personală în soluționarea problemelor care vor apărea in viitor. Toate propunerile și obiecțiile survenite de la fermieri au fost notate de către șeful Direcției Agricole Serghei Slutu și de către domnul Sergiu Ghețiu care a promis ca urmare urgentarea soluționării acestora.