1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Vizita membrului Guvernului în raionul Soroca a doamnei Monica Babuc, Ministrul Culturii al Republicii Moldova

În conformitate cu Hotărârea Guvernului “Privind stabilirea zilei de audiență și de întâlnire a membrilor Guvernului cu cetățenii” Ministrul Culturii, Monica BABUC  a întreprins la 20 mai 2014  o vizită de lucru în raionul Soroca. În cadrul vizitei doamna Monica BABUC a avut o întrevedere cu conducerea Raionului Soroca şi lucrătorii din domeniul culturii.
La această întîlnire, Ministrul Culturii a vorbit despre vizita de lucru pe care a avut-o în China , la invitaţia omologului său , Ministrul Culturii al Republicii Populare Chineze, Cai WU. Discuţiile de la Beijing s-au axat pe dezvoltarea cooperării bilaterale în domeniul culturii şi implementarea prevederilor noului Program de cooperare între cele două ministere. Semnarea noului Program de cooperare va contribui la lansarea unor noi proiecte concrete de cooperare în domeniul culturii care  prevede extinderea de mai departe a relaţiilor culturale dintre Republica Moldova şi Republica Populară Chineză, prin oferirea noilor oportunităţi de a cunoaşte artiştii, scriitorii, cinematografia, artele plastice, meşterii populari, folclorul, muzica, patrimoniul material istoric, alte valori reprezentative ale civilizaţiei şi culturii ambelor ţări.
Tot în cadrul acestei vizite  doamna Monica BABUC , a relatat şi despre  vizita pe care a avut-o în Polonia. Principalul subiect discutat  a fost realizarea unui proiect comun pentru dezvoltarea Culturii, perspectivele de cooperare în cadrul Programului Uniunii Europene „Europa Creativă”; perspectivele de dezvoltare a domeniului cinematografiei; lansarea unor programe de mobilitate  între instituţiile din domeniul educaţiei artistice din Republica Moldova şi Polonia. De asemenea a  participat la inaugurarea oficială a Consulatului Onorific al Republicii Moldova în Regiunea Bialystok. Festivitatea s-a produs în Palatul din Bialystok - cea mai reprezentativă clădire de epocă din oraș (actualmente Universitatea de medicină), în prezenţa a circa 300 de persoane oficiale, printre care Lech Pilecki , consulul onorific al Republicii Moldova cu sediul la Bialystok.
În cadrul acestei vizite s-a pus în discuţie şi  proiectul privind “Strategia dezvoltării culturii Republicii Moldova: 2013-2020 ”. Ministrul Culturii a precizat  că scopul prezentei Strategii constă în elaborarea liniilor directorii de evoluţie a procesului cultural durabil din Republica Moldova, menit să contribuie la dezvoltarea socio-economică continue a ţării. De asemenea Ministerul Culturii lucrează asupra a mai multor proiecte la momentul actual, unul dintre ele  va fi “Muzeul Naţional Virtual” .
Un alt subiect abordat  la această întâlnire a fost cu referire la patrimoniul  cultural. Doamna Monica BABUC  a menţionat faptul că este necesar să valorificăm la maximum patrimoniul cultural-naţional, astfel ca frumosul, cultura să devină un generator de resurse atât umane, cât şi materiale”, îndemnând autorităţile locale să contribuie la reabilitarea obiectivelor socio-culturale din localitățile administrate.
Preşedintele Raionului Soroca, domnul Victor SĂU, în discursul său a vorbit despre  implementarea  Proiectului Transfrontalier Bijuterii Medievale ”Cetățile Hotin- Soroca-Suceava” .Obiectivele  de bază constituie valorificarea durabilă a valorilor culturale şi istorice comune prin restaurarea monumentelor care reprezintă patrimoniul cultural, Cetăţile Soroca, Hotin, Suceava; îmbunătăţirea calităţii infrastructurii şi a serviciilor turistice prin implementarea cerinţelor Uniunii Europene ce ţin de  diversificarea ofertelor turistice; integrarea monumentelor de valoare culturală a regiunii transfrontaliere la nivelul internaţional a reţelei de turism; implicarea actorilor locali în dezvoltarea pieţii de turism prin conştientizarea beneficiilor economice a turismului şi utilizarea tehnologiilor noi  în promovarea patrimoniului cultural. În urma proiectului vor avea de câştigat toţi locuitorii Raionului Soroca .Vor fi amenajate parcurile din dreapta şi stânga cetăţii, vor fi amplasate gherete unde vor fi expuse spre vânzare materiale promoţionale. Va fi reparat capital drumul de la intrarea în oraş până la cetate.
Principala  problemă  abordată de către toţi lucrătorii din domeniul Culturii  a fost cu privire la salarizare. Specialiştii au menţionat că obligaţiile de serviciu sunt mari şi nu sunt remuneraţi corespunzător. La moment sunt puse în discuţii modalităţi de  majorare a  salariilor a subliniat doamna Ministru.
Toate  problemele  abordate  în cadrul acestei vizite au fost notate de către doamna Ministru şi urmează în limita posibilităţilor să fie soluţionate pe viitor.
În cadrul vizitei Ministrul Culturii Monica BABUC,a vizitat Cetatea Soroca, CRDI “M.Sadoveanu „.