1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Concurs pentru ocuparea funcţiilor vacante

Consiliul raional Soroca anunţă concurs pentru ocuparea funcţiilor vacante de:
•    director al IMSP Centru de Sănătate Soroca;
•    director al IMSP Centre de Sănătate Rudi;
•    director al IMSP Centre de Sănătate Rubleniţa;
•    director al IMSP Centre de Sănătate Visoca;
•    director al IMSP Centre de Sănătate Vădeni;
•    director al IMSP Centre de Sănătate Racovăţ.
•    director al întreprinderii Municipale "Centru Stomatologic Raional Soroca"

Dosarele de participare la concurs, conform Regulamentului aprobat prin decizia Consiliului Raional nr.15/44 din 21.11.2012 se primesc pînă fa data de 12 mai 2014, ora 12.00, sediul Consiliului Raional Soroca, str. Ştefan cel Mare, 5, (et.5, bir.511), pentru informaţii suplimentare privind desfăşurarea concursului - accesaţi siteul Consiliului Raional Soroca: www.soroca.org.md, telefon de contact 0-230-22026.

Bibliografia concursului:
•    Constituţia Republicii Moldova,
•    Codul muncii al Republicii Moldova;
•    Legislaţia din domeniul sănătăţii;
•    Legea cu privire la petiţionare;
•    Legea finanţelor publice locale;

Persoanele interesate pot depune personal dosarul de participare la concurs:
•    formularul de participare, specificat în anexa la Regulamentul aprobat prin decizia Consiliului Raional nr.15/44 din 21.11.2012;
•    originalul şi copia buletinului de identitate;
•    originalul şi copia diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;
•    originalul şi copia carnetului de muncă;
•    originalul certificatului medical;
•    originalul cazierului judiciar sau declaraţia pe propria răspundere.

Dreptul de a participa la concurs îl au persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii:
•    deţine cetăţenia Republicii Moldova; posedarea liberă a limbii române;
•    studii universitare în domeniul dat;
•    aptitudini de a gestiona şi planifica activitatea instituţiei; vechime în domeniu cel puţin 5 ani;
•    nu a atins vârsta de pensionare;
•    capacitate deplină de exerciţiu şi este apt din punct de vedere al sănătăţii conform certificatului medical;
•    nu are antecedente penale nestinse.