1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Vizită de lucru a dlui Victor Său, Președintele raionului Soroca în teritoriul primăriilor Iarova,Oclanda și Cremenciug

     Recent Președintele raionului Soroca  însoțit de șefii  Serviciului Relații Publice, Direcției Învățămînt Soroca, Secției Construcții Gospodărie Comunale Drumuri și Arhitectură  au efectuat o vizită de lucru în teritoriul primăriilor Iarova, Oclanda și Cremengiug pentru a studia mai detaliat problemele cu care se confruntă zi de zi conducătorii instituțiilor bugetare și cetățenii localităților  respective.
     În  comuna Iarova principala problemă abordată a fost cu privire la închiderea Oficiului Poștal  din s.Balinți. Locuitorii satului sunt nemulțumiți de acest lucru “deoarece persoanele vîrstnice se vor deplasa foarte greu în alt sat pentru a primi pensia sau pentru alte necesități” menționînd  localnicii. Pentru îmbunătățirea condițiilor  pentru copii s-a vorbit și despre   construcția a 2 sobe la  gimnaziu în cantină. O altă dolianță a cetățenilor din satul Iarova este de a se construi o fîntînă pentru copii la grădiniță.
     În satul Cremenciug  una din problemele de bază  este perfectarea  actelor de identitate  pentru deținătorii de pașapoarte ex-sovietice. La momentul actual  sunt persoane care nu au adeverințe de naștere, certificate de căsătorie, etc.  Perfectarea actelor de identitate,  îndeosebi  schimbarea  pașapoartelor  de tip ex-sovietic   este o problemă actuală în toată Republica Moldova. Luînd în considerație acest fapt  cabinetul de miniștri a aprobat un proiect de lege privind acordarea de facilități la preschimbarea pașapoartelor de tip ex-sovietic. Astfel, deținătorii de pașapoarte sovietice vor putea obține până la 1 septembrie 2014 buletine de identitate fără să achite taxa de stat obligatorie, în regim simplificat şi chiar la domiciliu. Cetățenii satului Cremeciug au vorbit și  despre   staționarea  rutei  Soroca- Cremenciug în orașul Soroca. Au venit cu propunerea ca stația de oprire să fie în preajma SRL “Marconi” magazinul “Modern”.
    Majoritatea solicitărilor primarilor către autoritățile de nivelul II țin de reparația drumurilor locale. Cu această problemă  se confruntă și satul Oclanda. Tot în cadrul acestei vizite cetățenii satului Oclanda au venit cu propunerea că, dacă ar fi posibil  prin intermediul unui proiect să fie schimbate geamurile și ușile de la grădinița, fiindcă starea lor nu-i deloc una bună.
Toate aceste  probleme și încă multe altele au fost notate de președintele raionului Soroca și urmează a fi  soluționate pe viitor.