1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

C O M U N I C A T I N F O R M A T I V

La data de 15.04. 2014, orele 10.00 Consiliul Raional Soroca, str. Ştefan cel Mare,5 desfăşoară licitaţia „cu strigare” de vînzare a unor bunuri imobile :


Nr. lotului

Denumirea şi amplasarea

Suprafaţa clădirii(m.p.)

Preţul iniţial(lei)

1

Clădirea din sat. Soloneţ, r-l Soroca

50,5

7344,0

Licitaţia „cu strigare” privind darea în arendă a unor bunuri imobile


Nr.
lotului

Denumirea şi amplasarea

Suprafaţa
(ha)

Preţul iniţial (lei)

1

Teren agricol cu nr. cadastral 7852111042, sat. Soloneţ

7,2973

10061,0

2

Teren agricol cu nr. cadastral 7852111043, sat. Soloneţ

17,2858

23832,5

     La licitaţie se admit persoane fizice şi juridice, cetăţeni ai R. Moldova, persoane fizice şi juridice străini, precum şi apatrizi.                        Pentru participare la licitaţie concurenţii prezintă pînă la data14.04 2014, orele 17.00 următoarele documente: cererea de participare, copia buletinului de identitate (pentru persoanele fizice), copia certificatului înregistrării de stat, copia extrasului din Registrul de Stat al Întreprinderilor şi Organizaţiilor (pentru persoanele juridice), procura, în cazul participării prin reprezentant, documentul bancar, care confirmă achitarea acontului în sumă de 10% din preţul iniţial al lotului. Acontul în mărime de 10% se transferă pe contul de decontare : Consiliul Raional Soroca, cod fiscal 1007601010699, Ministerul Finanţelor, Trezoreria de Stat, cod bancar TREZMD2X , cod bancar 226611, cont trezorerial 21103847801
Plata pentru participare :
- pentru persoane fizice – 200 lei; pentru persoane juridice şi cetăţeni străini - 600 lei.
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la Consiliul Raional Soroca, biroul 512, tel. 2 20 88


                                                                                Boris Ivasi
                                                            Vicepreşedintele raionului Soroca