1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Ministrul Mediului, Gheorghe Șalaru, a efectuat o vizită de lucru în raionul Soroca

Pe data de 18 februarie Ministrul Mediului, Gheorghe Șalaru, a întreprins o vizită în raionul Soroca, unde a participat la şedinţa de lucru cu reprezentanţii Consiliului raional, ai serviciilor desconcentrate în teritoriu și primarii localităților. În luarea sa de cuvînt, Gheorghe Șalaru a informat asistența despre acțiunile întreprinse de către Ministerul Mediului privind ajustarea cadrului legislativ-normativ la standardele europene, menționînd că șansele de atragere a granturilor și creditelor  pentru implementarea proiectelor de mediu sunt direct proporționale cu gradul de ajustare a legislației autohtone la standardele internaționale.
Totodată, ministrul a ținut să menționeze că autoritatea centrală de mediu este deschisă  spre cooperare cu autoritățile locale, iar prin intermediul Fondului Ecologic National este disponibilă să contribuie la soluționarea problemelor stringente cu care se confruntă localitățile, în special ce țin de aprovizionarea cu apă și canalizare, gestionarea deșeurilor, extinderea spațiilor verzi, amenajarea fîntînilor și izvoarelor, etc. În prezent, cu suportul financiar al FEN, în raion se implementează proiectul de reutilare a stației de pompare a apeductului Soroca-Băli; a fost aprobat spre finanțare proiectul de amenajare a parcului ”Ion și Doina Aldea Teodorovici” din orașul Soroca; în mai multe localități se implementează proiecte de reconstrucție și amenajare a fîntînilor.
Audiența a luat în dezbatere și alte probleme ce țin de protecția mediului, inclusiv situația cu privire la stația de epurare de la Soroca, evacuarea deșeurilor, activitățile de atragere a banilor din diferite surse pentru realizarea activităților de ameliorare a stării mediului, etc. 
În final, ministrul a menționat că toate problemele discutate în cadrul întrevederii cu reprezentanţii Consiliului raional Soroca și cu primarii vor fi analizate și transmise organelor competente pentru luarea deciziilor corespunzătoare.
sursa: http://mediu.gov.md