1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Anunț

       Departamentul trupelor de carabinieri anunţă angajarea la serviciul militar prin contract atît din rîndul militarilor ce îndeplinesc serviciul militar în termen, cît şi din rîndul militarilor trecuţi în rezerva Forţelor Armate în toate unităţile militare ale trupelor de carabinieri:
Unitatea militară 1001 a DTC - mun. Chişinău, str. Doina 102 Unitatea militară 1002 a DTC - mun. Chişinău, str. Tighina 34 Unitatea militară 1003 a DTC - or. Bălţi, str. Ştefan cel Mare 140 „a”
Unitatea militară 1006 a DTC - mun. Chişinău, com.Ciorescu, str.Lazo 4
Unitatea militară 1045 a DTC - or.Comrat, str.Gavrilova 99
Vă aducem la cunoştinţa Dumneavoastră că militarii prin contract ai trupelor de carabinieri beneficiază de următoarele privilegii:
-        candidaţii care dispun de studii medii speciale (colegii) şi superioare la angajare li se acordă gradul militar primar al corpului de subofiţeri “plutonier”, cu posibilitatea avansării în funcţie de ofiţer.
-        Vechimea în muncă pentru acordarea pensiei pe linia MAI constituie 25 de ani. în acest stagiu se include, serviciul militar în termen şi jumătate din studiile superioare frecventate la secţia de zi;
-        militarii prin contract au dreptul de a-şi continua studiile în instituţiile de învăţămînt militar superior, postuniversitar sau de a urma alte forme de perfecţionare profesională. Doritorii de a obţine studii superioare au posibilitatea de a fi înmatriculaţi la studii Ia Academia “Stefan, cel Mare” a MAI;
-        militarii prin contract, în dependenţă de vechimea în serviciu, au dreptul la concediu anual cu următoarea durată:
  1. pînă la 15 ani - 35 de zile calendaristice;
  1. de la 15 Ia 20 de ani - 40 de zile calendaristice;
  1. 20 de ani şi mai mult - 45 de zile calendaristice.
-        militarii beneficiază de dreptul la asistentă medicală si Ia tratament (ambulatoriu si staţionar) gratuit acordate din contul statului în subunităţile, unităţile şi instituţiile medico-militare;
-        sunt asiguraţi material de către stat Asigurarea financiară a militarului constă în solda lunară şi se acordă în modul şi mărimea stabilite de legislaţia în vigoare (salariul pentru începători de la data de 01.01.2014 constitue - 3600 Iei, cu ulterioara majorare la data de 01.10.2014 va constitui 4000 lei precum şi în dependenţă de gradul militar şi funcţia deţinută);
-        militarii sunt supuşi asigurării obligatorii de stat în modul stabilit de legislaţia în vigoare;
-        militarii sunt echipaţi gratuit cu echipament.
-       militarii care nu dispun de loc de trai vor benifecia în anul 2015 spaţiu locativ de serviciu.
Condiţiile necesare pentru angajare:
-                    cetăţenia Republicii Moldova;
-                    vîrsta minimă de 18 ani;
-                    serviciul militar în termen îndeplinit sau catedra militară absolvită
-                    lipsa antecedentelor penale (personal);
-                    să fie apt din punct de vedere medical;
-                    studii: medii generale (gimnaziale - cu condiţia continuării studiilor), medii speciale, superioare; Iniţial angajarea se va face în unităţile militare dislocate în mun.Chişinău. De aceea este necesar de a
perfecta materialele necesare pentru angajare în unităţile militare dislocate în mun.Chişinău.
Pentru informaţii suplimentare şi pentru depunerea actelor doritorii de a fi angajaţi la serviciul militar prin contract se pot adresa în serviciile resurse umane ale unităţilor militare ale DTC:
Direcţia resurse umane a DTC - mun.Chişinău, str.Gheorghe Asachi 65 „A”« tel. (022) 73-90-25; 73- 93-61
Unitatea militară 1001 a DTC - mun.Chişinău. str.Doina 102. tel. (022) 46-62-11 Unitatea militară 1002 a DTC - mun.Chişinău, str.Tighina 34, tei. (022) 27-21-42 Unitatea militară 1003 a PTC - or.Bălţi. str.Stefan cel Mare 140 „a”, tel. 079903607 Unitatea militară 1006 a DTC - mun.Chişinău, com.Ciorescu. str.Lazo 4, tel. (022) 45-83-44
Unitatea militară 1045 a DTC - or.Comrat. str.Gavrilova 99, tel. 079932048