1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

IMSP Centre de Sănătate

La data de 24 ianuarie 2014, Consiliul raional Soroca a anunțat desfășurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante de directori al IMSP Centre de Sănătate: Bădiceni, Nimereuca, Căinarii Vechi, Parcani, Rudi, Rublenița, Slobozia Cremene, Visoca, Vasilcău, Vădeni, Cosăuți, Racovăț. Dosarele de participare la concurs au depus 13 persoane, iar conform condițiilor de participare la concurs admiși au fost 8 candidați.
Pentru a desfășura concursul  de ocupare a funcţiilor vacante de directori al IMSP Centre de Sănătate, comisia de concurs a elaborat metodologia evaluării candidaţilor și a decis organizarea concursului în două etape:
-  evaluarea proiectului de management al Instituţiei Medico-Sanitare Publice  Centru de Sănătate .  
-  interviul, evaluarea calităţilor personale ale candidatului;
Proiectul de management a inclus următoarele compartimente:
a)probleme le existente în gestionarea instituţiei respective;
b) propuneri de soluţionare a problemelor existente;
c) cadrul normativ existent şi propuneri de completare şi modificare;
d) perspectivele dezvoltării instituţiei respective (management, finanţe, resurse umane, baza tehnico-materială, calitatea serviciilor medicale).
În cadrul interviului, membrii comisiei au adresat întrebări privind calitățile profesionale și personale ale candidatului.
Departajarea candidaţilor s-a efectuat în baza următoarelor criterii:
-  rezultatele proiectului de management (1-10 puncte) ;
-  rezultatele evaluării interviului (1-10 puncte).
Media aritmetică a notelor finale obținute la evaluarea proiectului de management și la interviu s-a considerat nota finală la concurs.
În urma desfășurării concursului și în temeiul Regulamentului cu privire la ocuparea prin concurs a funcţiilor vacante de concducător al instituțiilor publice și întreprinderilor municipale fondate de Consiliul raional Soroca adoptat prin Decizia Consiliului raional nr.15/44 din 21.11.2012, Comisia de concurs a selectat 7 învingători ai concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de director al Instituției Medico Sanitare Publice Centru de Sănătate după cum  urmează:
Dna Procop Lilia, director al IMSP Centru de Sănătate Parcani ;
Dl Gonța Veaceslav, director al IMSP Centru de Sănătate Nimereuca ;
Dna Sochirca Angela, director al IMSP Centru de Sănătate Slobozia Cremene ;
Dl Sîrghi Ion,director al IMSP Centru de Sănătate Cosăuți ;
Dl Baranov Ion, director al IMSP Centru de Sănătate Bădiceni ;
Dna Sochirca Angela, director al IMSP Centru de Sănătate Căinarii Vechi ;
Dl Starîș Ion, director al IMSP Centru de Sănătate Vasilcău.
Conform prevederilor legislației în vigoare cîștigătorii concursului urmează a fi numiți în funcțiile de directori ai Instituțiilor  Medico Sanitare Publice Centere de Sănătate în cadrul ședinței Cnsiliului Raional Soroca care se va desfășura la data de 20 februarie 2014.