1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Vizita directorului general-adjunct al Agenției Relații Funciare și Cadastru în raionul Soroca

        Conform prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 78 din 12.02.2010  ”Privind stabilirea zilei de audiență și de întîlnire a membrilor  Guvernului și a conducătorilor autorităților administrative  centrale cu cetățenii”  la data de 21 ianuarie 2014 a avut loc  întîlnirea  dlui Alexandru Morcov, Director general-adjunct  al Agenției  Relații Funciare și Cadastru cu conducerea raionului și primarii localităților raionului Soroca.
       În cadrul acestei întîlniri principala problemă abordată  a fost cu privire la înregistrările masive din raionul Soroca. Dl.Ruslan Coșeru, Șef al Serviciului Relații Funciare și Cadastru a adus la cunoștința tutoror  participanților  că în raionul Soroca  lucrările de înregistrare masivă  sunt executate la nivel de 50% în raion.De asemenea la momentul actual lucrări de  înregistrare masivă sunt executate în satele Vasilcău și Căinarii Vechi.
         Dl Alexandru Morcov, Director general-adjunct  al Agenției  Relații Funciare și Cadastru a menționat faptul că au ieșit cu o inițiativă la Banca Mondială pentru ca să li se acorde un credit pentru executarea lucrărilor privind înregistrările masive.
O altă problemă care a fost pusă in discuție în cadrul acestei întruniri a fost cu privire la erorile cadastrale comisie în cadrul înregistrărilor masive.La această problemă mai mulți primari  s-au arătat deranjați de acest fapt ,deoarece din cauza aceasta multe persoane  sunt lipsite de acordarea ajutorului  social.Tot cu această problemă se confruntă și locuitorii din satul Rudi. Dna Zinaida Raneta, primar al satului Rudi a adus la cunoștința participanților  că 150 de persoane care dețin cote de pămînt nici pînă în ziua de astăzi  din cauza  erorilor comise în teritoriu nu-și pot schimba Titlurile și ne le pot înregistra la OCT Soroca.
      La finalul acestei întruniri  primarii localităților raionul Soroca au menționat că ar fi de dorit ca între APL de nivelul I și OCT Soroca  să fie o conlucrare cît mai bună.