1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

CNAM Soroca

        CNAM Vă aduce la cunoştinţă că la 01 ianuarie 2014 a demarat procesul de încasare a primelor de asigurare medicală şi vînzare a poliţelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală pentru anul 2014.
Conform Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2014, nr. 330 din 24.12.2013,  costul poliţei de AOAM  constituie 4056 lei.
      Persoanele neangajate, persoanele neasigurate de Guvern, fondatorii de întreprinderi individuale, titularii patentelor de întreprinzător, persoanele fizice, care pe bază de contract, iau în arendă sau folosinţă terenuri cu destinaţie agricolă, cu excepţia grădinilor şi loturilor pentru legumi cultură, persoanele fizice care dau în arendă unităţi de transport, încăperi, utilaje şi alte bunuri, care vor achita prima de АОAM pînă la 31.03.20.14, vor beneficia de o reducere de 50%, din suma stabilită, astfel prima va constitui 2028 lei.
Proprietarii de terenuri cu destinaţie agricolii, eu excepţia grădinilor şi loturilor pentru legumicultura, indiferent de faptul dacă au dat sau nu aceste terenuri în arendă sau folosinţă pe bază de contract, şi dacă acestea nu fac parte concomitent din categoriile de plătitori prevăzuţi la pct. lit. b), c), d), şi e) şi pct. 2 din anexa nr. 2 Ia Legea nr. 593-XV din 26.12.2002 (fondatori de întreprinderi individuale, titulari de patentă de întreprinzător, persoane fizice care pe bază de contract, iau în arendă sau folosinţă terenuri cu destinaţie agricolă, persoane fizice care dau în arendă unităţi de transport, încăperi, utilaje şi alte bunuri materiale, notari publici şi avocaţi) care vor achita prima de AOAM  pînă la 31.03.2014, vor beneficia de o reducere de 75 %  din costul poliţei de AOAM  astfel prima va constitui 1014 lei.
Pentru a obţine poliţa de AOAM proprietarii de terenuri cu destinaţie agricola vor prezenta următoarele:
  1. Actul de identitate valabil;
  2. Actul ce confirmă dreptul de proprietate asupra terenului cu destinaţie agricola, după cum urmează:
  • fără înregistrarea obligatorie în registrul bunurilor imobile: certificatul de moştenire sau titlul de autentificare a dreptului deţinătorului de teren, eliberat de autorităţile administrației publice locale, în cazul atribuirii de către acestea a terenurilor proprietate publică a. unităţilor administrativ- teritoriale;
  • cu înregistrarea obligatorie în registrul bunurilor imobile: contractul de vînzare-cumpărare sau contractul de donaţie sau contractul de schimb.
     Achitarea primei de AOAM se poate efectua la sediul AT Soroca, reprezentanţii raionali în Drochia şi Floreşti. pentru deţinătorii poliţelor de AOAM de tip nou, proprietari de terenuri cu destinaţie agricola, notari publici şi avocaţi, iar pentru celelalte categorii de persoane şi la oficiile ÎS „Poşta Moldovei".