1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Anunț de ocupare a funcției vacante

PDFImprimareEmail

Consiliul raional Soroca anunţă concurs pentru ocuparea funcţiilor vacante de:
- director al IMSP Centre de Sănătate Bădiceni;
- director al IMSP Centre de Sănătate Nimereuca;
- director al IMSP Centre de Sănătate Căinarii Vechi;
- director al IMSP Centre de Sănătate Parcani;
-  director al IMSP Centre de Sănătate Rudi;
- director al IMSP Centre de Sănătate Rublenița;
- director al IMSP Centre de Sănătate Slobozia Cremene;
- director al IMSP Centre de Sănătate Visoca;
- director al IMSP Centre de Sănătate Vasilcău;
- director al IMSP Centre de Sănătate Vădeni;
- director al IMSP Centre de Sănătate Cosăuți;
- director al IMSP Centre de Sănătate Racovăț.
Dosarele de participare la concurs, conform  Regulamentului aprobat prin decizia Consiliului Raional nr.15/44 din 21.11.2012 se primesc pînă la data de  25 decembrie 2013, ora 15.00, sediul Consiliului Raional Soroca, str.Ştefan cel Mare, 5, (et.5, bir.511), pentru informații suplimentare privind  desfășurarea concursului  - tel. de contact 0-230-22026.
Bibliografia concursului:
-          Constituţia Republicii Moldova,
-          Codul muncii al Republicii Moldova;
-          Legislaţia din domeniul sănătății;
-          Legea cu privire la petiţionare;
-          Legea finanţelor publice locale;
Persoanele interesate pot depune personal  dosarul de participare la concurs:
-          formularul de participare, specificat în anexa la Regulamentul aprobat prin decizia Consiliului Raional nr.15/44 din 21.11.2012;
-          originalul și copia buletinului de identitate;
-          originalul și copia diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;
-          originalul și copia carnetului de muncă;
-          originalul certificatului medical;
-    originalul cazierului judiciar sau declarația pe propria răspundere.
Dreptul de a participa la concurs îl au persoanele care îndeplinesc următoarele condiții:
-          deține cetățenia Republicii Moldova;
-          posedarea liberă a limbii române;
-          studii universitare în domeniul dat;
-          aptitudini de a gestiona şi planifica activitatea instituției;
-          vechime în domeniu cel puțin 5 ani;
-          nu a atins vîrsta de pensionare;
-          capacitate deplină de exercițiu și este apt din punct de vedere al sănătății conform certificatului medical;
-          nu are antecedente penale nestinse.