1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Anunţ privind iniţierea elaborării proiectelor de decizii ale Consiliului Raional Soroca pentru examinare în şedinţa extraordinară din 28 noiembrie 2013

PDFImprimareEmail

    Preşedintele Raionului Soroca anunţă despre iniţierea elaborării proiectelor de decizii ale Consiliului Raional Soroca pentru examinarea în şedinţa extraordinară din 28 noiembrie 2013  conform listei anexate.
Elaborarea proiectelor de decizii iniţiate se justifică de necesitatea de a realiza atribuţiile legale a Consiliului Raional Soroca şi soluţiona treburile publice ale raionului, punerea în aplicare a unor legi şi altor acte normative.
Termenul limită de  elaborare a dosarelor de justificare a proiectelor de decizii conform indicaţiilor preşedintelui raionului  este  13 noiembrie 2013.
     Cetăţenii, asociaţiile constituite în corespundere cu legea, alte părţi interesate în procesul de elaborare a proiectelor de decizii pot consulta  proiectele de decizii şi materialele aferente acestora pe pagina web www.soroca.org.md opţiunile „procesul decizional – proiecte întrate” şi la persoanele responsabile menţionate începînd cu 13 noiembrie 2013.
   Părţile interesate pot prezenta propuneri şi recomandări la proiectele deciziilor iniţiate persoanelor responsabile de elaborare pe adresele menţionate nu mai tîrziu de 26 noiembrie  2013.

 

01-2D 21/01

Raportul privind execuţia Bugetului raional pentru 9 luni a anului 2013
Inițiator: Victor Său, Președintele Raionului Soroca
Raportor Lora Lisnic, şef al Direcţiei Finanţe

 

01-2D 21/02

Aprobarea Bugetului raional pentru anul 2014 în prima lectură
Inițiator: Victor Său, Președintele Raionului Soroca
Raportor Lora Lisnic, şef al Direcţiei Finanţe

 

01-2D 21/03

Cu privire la modificarea unor acte normative
Inițiator: Victor Său, Președintele Raionului Soroca
Raportor: Vasile Palamari, şef al Serviciului Asistenţă Juridică

 

01-2D 21/04

Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului Raional Soroca nr. 33/24 din 17.03.2011
Inițiator: Victor Său, Președintele Raionului Soroca
Raportor: Elena Focşa, şef al Secţie Economie

 

01-2D 21/05

Cu privire la transmiterea unui bun
Inițiator: Victor Său, Președintele Raionului Soroca
Raportor: Elena Focşa, şef al Secţie Economie

 

01-2D 21/06

Cu privire la crearea Întreprinderii Municipale „Centrul Stomatologic Raional Soroca”
Inițiator: Victor Său, Președintele Raionului Soroca
Raportor: Mihail Mîţu, director al IMSP Spitalul Raional Soroca

 

01-2D 21/07

Cu privire la modificareași completarea deciziei Consiliului Raional nr. 18/20 din30 mai 2013 « Cu privire la reorganizarea unor instituții de învățămînt preuniversitar din raionul Soroca, anul de studii 2013-2014 »
Inițiator: Victor Său, Președintele Raionului Soroca
Raportor: Donos Ghenadie, șef al Direcției Învățămînt

 

01-2D 21/08

Cu privire la formarea Centrelor de resurse pentru educație incluzivă și aprobarea Regulamentului de organizare a educației incluzive în instituțiile de învățămînt din raionul Soroca
Inițiator: Victor Său, Președintele Raionului Soroca
Raportor: Donos Ghenadie, șef al Direcției Învățămînt

 

01-2D 21/09

Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției Învățămînt
Inițiator: Victor Său, Președintele Raionului Soroca
Raportor: Donos Ghenadie, șef al Direcției Învățămînt

 

01-2D 21/10

Cu privire la notificarea Oficiului Teritorial Soroca al Cancelariei de Stat nr.1304/OT9-638 din 11 noiembrie 2013
Inițiator: Victor Său, Președintele Raionului Soroca
Raportor: Vasile Palamari, Șef al Serviciului Asistență Juridică

 

01-2D 21/11

Cu privire la modificarea și completarea Deciziei CR nr.17/4 din 26.02.2013
Inițiator: Efim Agachi, consilier raional
Raportor: Efim Agachi, consilier raional

01-2D 21/12

 

Cu privire la primirea în proprietate a unuibun imobil
Inițiator: Victor Său, Președintele Raionului Soroca
Raportor: Boris Ivasi, vicepreşedinte al raionului

01-2D 21/13

Cu privire la transmiterea în folosinţă (gestiune economică) a unui bun imobil
Inițiator: Victor Său, Președintele Raionului Soroca
Raportor: Boris Ivasi, vicepreşedinte al raionului

01-2D 21/14

Cu privire la rectificarea bugetului raional
Inițiator: Victor Său, Președintele Raionului Soroca
Raportor Lora Lisnic, şef al Direcţiei Finanţe

01-2D 21/15

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare
Inițiator: Victor Său, Președintele Raionului Soroca
Raportor Lora Lisnic, şef al Direcţiei Finanţe