1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

La Vinița a avut loc cel de-al III Forum economic

La Viniţa a avut loc cel de-al III Forum eco­nomic cu participarea Ucrainei, României şi Republicii Moldova.
Scopul acestei reuniuni a fost discutarea perspectivelor cola­borării economice dintre ţări, dezvoltarea relaţiilor multila­terale dintre părţi şi atragerea de investiţii în această regiune. Primul for economic a avut loc anul trecut în oraşul Soroca, iar cel de-al doilea în luna iunie 2013 la laşi. Organizatorii forumului au fost, de data aceasta, Organizaţia Obştească,,Clubul Oamenilor de Afaceri din Viniţa, Euroregiunea „Nistru", cu susţinerea Consiliului regi­onal Viniţa şi a Administraţiei regionale de stat.DSC_0017
Forumul economic a con­stat din două părţi plenară şi practică. în cadrul primei părţi au luat cuvântul domnul Serghei Tatuseac, preşe­dintele Consiliului regional Viniţa, preşedintele Euroregiunii „Nistru", domnul Maxim Borovschii, vicepreşedintele administraţiei regionale de stat Viniţa şi doamna Nadejda Liseţcaia, preşedintele „Clu­bului de Afaceri din Viniţa.
Actualmente noi suntem în căutarea metodelor de activi­tate, care ne-ar aduce succes în plan internaţional, în primul rând din punct de vedere eco­nomic. Noi nu avem bariere în ceea ce priveşte dezvoltarea pe multiple planuri a relaţi­ilor dintre Republica Moldova, România şi Ucraina", a declarat domnul Tatuseac. Participanţii la forum directorul Depar­tamentului regional Viniţa pentru dezvoltare economică regională Andrei Gâşco, pre­şedintele Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului laşi  Paul Costel Butnaru, preşedin­tele raionului Soroca, vicepre­şedintele Euroregiunii„Nistru", Victor Său, şi alţii şi-au pre­zentat regiunile, inclusiv în ceea ce priveşte potenţialul lor economic şi investiţional. La lucrările Forumului eco­nomic au mai participat pre­şedintele raionului Rezina Ele­onora Graur, vicepreşedintele raionului Floreşti Vitalie Ungureanu, şeful Secţiei economie a raionului Donduşeni Victor Mititiuc, şeful Secţiei învăţă­mânt şi educaţie a raionului Şoldăneşti Gheorghe Dandara, agenţi economici din raioanele care fac parte din Euroregiunea „Nistru".DSC_0006
După partea „teoretică" participanţii la forum au fost împărţiţi în cinci secţii: agricultură, industria ali­mentară, industria uşoară, construcţii şi transport, industrie. Pentru discuţii mai „vii" gazdele şi oaspeţii au vizitat următoarele uni­tăţi economice: ООО «Агро- Эталон», ООО «Аграна Фрут Украина»; ТМ «Наша Ряба», ООО «Солодашко», ООО «Литинский мясокомбинат», ООО «Бонус-Б», Литинский комбикормовый завод; кон­церн «Подолье», Торговый дом «Руслана», ПАО «Стрижавский гранитный карьер»,   ООО «Винницкий завод тракторных агрегатов», ОАО «Плазматек», Могилев- Подольский машзавод. În rezultatul acestor vizite la întreprinderile din oraşul Viniţa au fost încheiate con­tracte, deocamdată doar verbale, de colaborare şi de participare în diferite proiecte.
Cel de-al IV For economic modo-româno-ucrainean va avea loc ia anul viitor, în oraşul Rezina.