1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Dispoziție Nr.202 din 24 septembrie 2013

disp_jpg

Cu privire la convocarea şedinţei
ordinare a Consiliului Raional Soroca
In   temeiul art. 45 (3) din    Legea privind administraţia    publică locală (nr. 436 din 28.12.2006),
DISPUN:
1. Se convoacă Consiliul Raional Soroca în şedinţă ordinară pe data de 17 octombrie 2013, ora 1000, în sala de şedinţe a sediului consiliului raional pe adresa oraşul Soroca, strada Ştefan Cel Mare, 5.
2. Lista proiectelor  de decizii (de bază) propuse spre examinare se anexează.
3. Se obligă şefii de direcţii, secţii şi servicii ale Consiliului Raional şi ale Aparatului Preşedintelui Raionului să asigure:
 3.1 elaborarea dosarelor de justificare a proiectelor de decizii conform indicaţiilor preşedintelui raionului în termen de pînă la 02 octombrie 2013;
3.2 punerea la dispoziţia părţilor interesate a proiectelor de decizii şi a materialelor aferente acestora nu mai tîrziu de 03 octombrie 2013;
3.3 organizarea consultărilor publice a proiectelor de decizii şi  prezentarea proceselor verbale şi a sintezelor recomandărilor prezentate cu publicarea anunţului pe pagina oficială a consiliului raional nu mai tîrziu de  08 octombrie 2013;
3.4 examinarea recomandărilor cetăţenilor, asociaţiilor constituite în corespundere cu legea, altor părţi interesate în procesul de elaborare a proiectelor de decizii în termen de pînă la 14 octombrie 2013.
4. Vicepreşedinţii raionului, dnii Vladimir Nicuţa şi Boris Ivasi, vor coordona proiectele deciziilor şi notele informative elaborate de direcţii, secţii şi servicii conform competenţelor sale.
5. Secretarul consiliului raional, dl Ion Spataru va transmite proiectele deciziilor spre avizare Serviciului Juridic şi altor subdiviziuni pentru elaborarea rapoartelor compartimentelor de specialitate după caz în termen pînă la  03 octombrie 2013.
6. Serviciul Relaţii Publice, dna Stela Zabrian, va asigura:
6.1 plasarea pe pagina oficială a consiliului raional anunţurile privind organizarea dezbaterilor publice şi proiectele deciziilor propuse spre examinare.
6.2  informarea consilierilor raionali despre data şi locul convocării şedinţelor comisiilor de specialitate și ședinței consiliului conform punctului 1 prezentei dispoziţii în termen de pînă la data 07 octombrie 2013.
6.3  invitarea la şedinţa Consiliului Raional şefii de secţii, direcţii, servicii şi instituţii ale Consiliului Raional, reprezentantul Oficiului Teritorial Soroca al Cancelariei de Stat, preşedintele asociaţiei primarilor, reprezentanţii organizaţiilor neguvernamentale, reprezentanţii presei.
6.4 difuzarea Imnului de Stat al Republicii Moldova şi Imnului Raionului la deschiderea şedinţei consiliului.
 
 
Victor Său,        Preşedinte al Raionului Soroca
 
Nr.   202
din  24 septembrie 2013
Or. Soroca

Dispoziție Nr.202 din 24 septembrie 2013                                           

MS-Word