1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Anunț de ocupare a funcției vacante

PDFImprimareEmail

Direcţia Finanţe a Consiliului Raional Soroca anunţă concurs la ocuparea funcţiei publice vacante de Şef serviciul, contabil- şef , Serviciul rapoarte, analiză şi metodologia evidenţei contabile pe perioadă ne determinată.
Dosarele de participare la concurs, întocmite conform Hotărîrii Guvernului nr.201 din 11.03.2009 se primesc pînă la data de   10.10. 2013, ora 12.00 la sediul Consiliului Raional Soroca, str.Ştefan cel Mare, 5, (et.3, bir. 316), telefon 0-230-22344)
Bibliografia concursului:
- Constituţia
- Legea administraţiei publice locale
- Legea privind funcţia publică şi statutul funcţionarului public
- Legea cu privire la petiţionare
- Legea finanţelor publice locale
- Legislaţia conform domeniului de activitate
Persoanele interesate pot depune personal Dosarul de participare la concurs:
- formularul de participare, specificat în anexa la Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.201din 11 martie 2009
- originalul și copia buletinului de identitate
- originalul și copia diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare
- originalul și copia carnetului de muncă
-originalul certificatului medical
- originalul cazierului judiciar
 
Condiţiile de participare la concurs:
 
-studii universitare în domeniul contabilităţii, licențiat în contabilitate
- posedă cunoştinţe aprofundate în domeniul legislaţiei generale şi speciale
-posedă abilităţi de planificare, organizare, coordonare, monitorizare, control, evaluare
- nivel înalt de responsabilitate
- flexibilitate în comunicare, posedarea liberă a limbilor română şi rusă
-posedarea limbii moderne(un avantaj)
- abilităţi analitice de a analiza procesele sociale din domeniul dat,
- abilităţi de a elabora acte normative
- abilităţi de lucru în echipă
- cunoaşterea avansată a programelor 1C, Microsoft (Word, Excel)
- experiență profesională în domeniu 3 ani