1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Seminar de instruire

       Seminar de instruire cu reprezentanții administrației publice locale de nivelul I și II referitor la acordarea suportului în consolidarea cunoștințelor și capacităților în direcționarea,verificarea și monitorizarea ajutorului social.
În conformitate cu planul de activitate a Serviciului Relații Publice și la solicitarea Ministerului Muncii,Protecției Sociale și Familiei a Republicii Moldova în incinta Consiliului Raional Soroca la data de 15.08.2013 a avut loc un seminar de instruire cu primarii localităților raionului Soroca. La acest seminar au particpat conducerea raionului, șefi ai secțiilor direcțiilor serviciilor ai aparatului președintelui și a subdiviziunilor Consiliului Raional precum și dl. Sergiu Sainciuc, viceministrul Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei a Republicii Moldova. Dl Sergiu Sainciuc, a vorbit despre rolul și aportul autorităților publice locale în implementarea sistemului de asistență socială. A menționat faptul că anume primarii sunt veriga ce depistează, gestionează, previne și ajută cetățenii ajunși în dificultate să revină în circuitul social-economic al comunității și al țării.
        Tot în cadrul acestui seminar primarii au fost familiarizați de către dna Stela Zabrian,șef al Serviciului Relații Publice cu orarul deplasării Echipei Mobile a Biroului Comun de Informații și Servicii Soroca. Dna Lucia Crețu,șef al Serviciului Arhivă Soroca a adus la cunoștința aleșilor locali care sunt responsabilitățile privind completarea, evidența, păstrarea, utilizarea și asigurarea integrității documentelor Fondului Arhivistic.
       Despre Programul de Stat de susținere a “Micului Business” pentru persoanele care doresc să inițieze sau să dezvolte afacerea și nu au suficienți bani a relatat dna.Elena Focșa, șef al Secției Economie.Tot în cadrul acestui seminar reprezentanți ai GIZ au vorbit despre identificarea potențialului de îmbunătățire și capacităților APL din raionul Soroca în planificarea și atragerea investițiilor în domeniul eficienței energetice pentru anii 2014-2020.Cu privire la dezvoltarea relațiilor de parteneriat școală-comunitate în contextul reformelor actuale din sistemul educațional a relatat dna Svetlana Păunescu, șef-adjunct al Direcției Învățămînt.
Spre final primarii localităților au menționat faptul că seminarul dat a fost bine venit.