1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Stimaţi lucrători din domeniul Construcţiilor

 Cu prilejul Zilei profesionale a lucrătorului din construcţii, Vă adresez cele mai călduroase felicitări, însoţite de sincere şi cordiale urări de bine, expresii de profundă mulţumire şi recunoştinţă.300217maxim
      Alături de alte sute de profesii pe care le cunoaştem, cea de constructor crează oamenilor confort şi condiţii bune de trai. Domeniul construcțiilor reprezintă un sector foarte important al economiei naţionale, care aduce o contribuţie considerabilă la dezvoltarea republicii .      În pofida tuturor provocărilor timpului reuşiţi să înălţaţi minunate edificii, să daţi un aspect modern celor construite în trecut, creînd o plăcută    imagine localităţilor raionului.
       Vă doresc dragi constructori, multă sănătate, prosperitate, succese în toate, optimism, încredere în forţele proprii.

Cu respect,                                                                           Victor Său,
                                                                       Președinte al Raionului Soroca