1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Seminarul “promovarea oportunităţilor de dezvoltare economică pentru femeile de afaceri din raionul Soroca”

La data de 23 iulie în sala de protocol a Consiliului Raional Soroca a avut loc SEMINARUL “PROMOVAREA OPORTUNITĂŢILOR DE DEZVOLTARE ECONOMICĂ PENTRU FEMEILE DE AFACERI DIN RAIONUL SOROCA” organizat de UN Women, Banca Europeană de Dezvoltare Regională și Consiliul Raional Soroca.DSC_0025 În cadrul acestui seminar Corneliu Eftodi, analist program UN Women a vorbit despre principiile de abilitare a femeilor- business înseamnă egalitate,

Stela Zabrian, persoana de contact în cadrul Biroului Comun de Informații și Servicii a prezentat activitatea celui din urmă, referindu-se la oportunitățile lui, informațiile și serviciile oferite atît pentru femei, cît și pentru bărbați, tineri. Un interes deosebit a provocat informația oferită de Nadejda Mustea, specialist de program, BERD BAS Moldova.DSC_0037_copy_copy

Despre Programul Business Advisory Services (BAS) al BERD Business Advisory Services (BAS) susţine întreprinderile micro, mici şi mijlocii (ÎMMM) în accesarea unei game diverse de servicii de consultanţă, prin facilitarea proiectelor cu consultanţii locali pe bază de co-finanţare.
Asistenţa directă oferită pentru a spori competitivitatea întreprinderii este combinată cu activităţi sistematice de dezvoltare a pieţei în scopul creării unei infrastructuri viabile ţi durabile pentru susţinerea ÎMMM în ţările de activitate BERD.
Sunt co-finantate servicii de consultanţă:
- Studii de piaţă şi planificare: analiza pieţii, strategii de dezvoltare, branding, elaborarea materialelor promoţionale, elaborarea site-urllor web, merchandising, e-comerţ;
- Planificarea pentru dezvoltare: planificarea strategică, planificarea pentru extindere/diversificare, analiza costurilor, managementul financiar;
“Studii de fezabilitate;
- Identificarea partenerilor: furnizori, investitori, clienţi, managementul achiziţiilor;
- Reorganizare/restructurare: dezvoltarea organizaţională, managementul resurselor umane, sistemul de vânzări şi distribuţie, managementul logistic;
- Sisteme computerizate de management financiar: sisteme informaţionale de management financiar, sisteme de management a relaţiilor cu clienţii (CRM). sisteme de planificare a resurselor întreprinderii (ERP);
- Agricultura: gestionarea terenurilor şi creşterii animalelor;
- Sisteme computerizate de producere: Proiectarea Computerizată (CAD). Sisteme de automatizare a proceselor de producţie (CAM);
- Studii inginereşti: proiectare, optimizarea spaţiului, proiectarea infrastructurii IT, selectarea echipamentului, instalare, instruire;
- Managementul calităţii şi certificare; ISO 9000 - 27000;
- Eficienţa energetică şi mediul înconjurător; audit energetic, energia regenerabilă, studii de evaluare a impactului asupra mediului, controlul integrat de prevenire a poluării (IPPC). implementarea ISO 14000.
Ce oferă Programul Femeile în Afaceri?
Programul Femeile în Afaceri, lansat de către BAS Moldova cu susţinerea financiară a Guvernului Suediei, va fi implementat pe parcursul 2012 - 2014, şi are ca scop promovarea şi
încurajarea femeilor din Moldova să-şi dezvolte o carieră în domeniul afacerilor sau să dezvolte/înceapă propria afacere.
Asistenţa este oferită prin co-finanţarea proiectelor de consultanţă şi alte activităţi de dezvoltare a pieţei pentru întreprinderi gestionate de femei, sau care se află în proprietatea femeilor, întreprinderi nou-create (start-up) sau întreprinderi care au o pondere a femeilor mai mare de 60% în numărul total de angajaţi. De asemenea, va fi susţinută diversificarea tipurilor de servicii în consultanţă oferite de către femeile-consultanţl.
Instrumentele BAS:
- Co-finanţarea până la 60% (70% pentru întreprinderi nou-create) din costul total al proiectului de consultanţă, maxim 10000 EUR.
- Organizarea meselor rotunde, seminarelor, cursuri¬lor de instruire destinate femeilor antreprenori, întreprinderilor nou create gestionate de doamne, şi instruire specializata femeilor consultanţi.
- Desfăşurarea activităţilor de promovare a antreprenoriatului feminin şi prezentarea istoriilor de succes ale femeilor antreprenori.
- Facilitarea accesului la finanţare în baza planurilor de afaceri pentru beneficiarii BAS, prin stabilirea relaţiilor între beneficiarii şi instituţiile financiare, parteneri al BERD, sau cu alte instituţii financiare.
Criterii de eligibilitate
- întreprinderi gestionate de femei sau care se află în proprietatea femeilor, sau care au o pondere a femeilor mai mare de 60% în numărul total de angajaţi
- întreprinderi cu numărul de angajaţi maxim de 500 persoane
- întreprinderi cu capital majoritar moldovenesc, privat
- întreprinderi care Nu se specializează în sectorul bancar, servicii sau producţie militară, jocuri de noroc sau produse de tutungerie
- întreprinderi care demonstrează o creştere de succes şi au planuri reale de dezvoltare
- întreprinderi capabile să achite cel puţin 40% din costul total al proiectului de consultanţă (pentru întreprinderi nou-create această cotă este de 30%)
Criterii de eligibilitate pentru consultanţi
Calificarea consultanţilor locali este evaluată de către echipa BAS în bază de experienţă, capacitate, resurse şi expertiză necesare pentru implementarea cu succes a unui proiect de consultanţă.
La etapa identificării necesităţilor întreprinderii şi pregătirii termenilor de referinţă poate fi anunţat un tender între prestatorii de servicii pentru implementarea proiectelor.
Despre Programul BAS
Informaţie pentru întreprinderi
Contactaţi oficiul BAS sau completaţi formularul de aplicare la www.ebrd.com/sbs/moldova şi expediaţi, împreună cu documentele însoţitoare (indicate în formularul de aplicare) prin e-mail, fax sau la adresa poştală al oficiului BAS.
Etapele proiectului
1. Prezentarea cererii
întreprinderea prezintă cererea de finanţare
2. Selectarea
întreprinderea şi BAS identifică cel mai calificat consultant şi semnează acordul de prestare a grantului
3. Implementarea
Proiectul este implementat de către consultant cu monitorizarea BAS
4. Plata subsidiei
întreprinderea confirmă implementarea cu succes a proiectului, achită serviciile consultantului şi obţine grantul BAS
5. Evaluarea
BAS efectuează evaluarea proiectului la un an după finalizarea acestuia pentru evaluarea impactului şi a progreselor realizate
Informaţie pentru consultanţi
Contactaţi oficiul BAS şi prezentaţi următoarele documente pentru examinare:
- Profilul companiei
- Copia certificatului de înregistrare
- Copia extrasului din Registrul de stat al întreprinderilor
- Descrierea specializării companiei conform tipurilor de servicii şi sectoare
- Descrierea proiectelor implementate în ultimii trei ani, cu indicarea referinţelor
- Copiile bilanţurilor contabile pentru ultimii 2 ani
- CV-urile şi referinţele consultanţilor