1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Bijuterii medievale - încă un pas

       Activităţile de imple­mentare a vastului proiect „Bijuterii Medievale: Cetă­ţile Hotin, Soroca, Sucea­va”, finanţat de Uniunea Europeană prin Progra­mul Operaţional Comun România - Ucraina - Re­publica Moldova 2007- 2013 pare să se contureze pozitiv şi recent la Soroca a fost organizată o confe­rinţă de presă cu privire la rezultatele obţinute în perioada de 14 luni de im­plementare a proiectului.Soroca1
      La conferinţa desfăşurată în sala de protocol a Consiliu­lui raional au participat mai mulţi responsabili de imple­mentarea proiectului, reprezentanţi ai presei, persoane cointeresate, cît şi oaspeţi din municipiul Suceava (Româ­nia) şi Hotin (Ucraina), parte­neri ai proiectului dat.
Pentru început cu un cuvînt de salut către partici­panţii la conferinţă, s-a adre­sat preşedintelui raionului Victor Său, pentru ca mai apoi Tatiana Robu, managerul proiectului, să facă o amplă prezentare a situaţiei actua­le de desfăşurare a lucrărilor asupra proiectului. Şi totul în­cepe de la obiectivul principal al proiectului, care constă în ridicarea gradului de competi­tivitate economică şi atractivă a regiunilor Soroca - Suceava - Hotin prin implementarea activităţilor de parteneriat transfrontalier, ce ţin de îmbo­găţirea potenţialului turistic şi promovarea valorilor culturale şi istorice comune.
        Valoarea totală a proiectu­lui este de 300322082 euro şi e prevăzut un termen de reali­zare de 24 luni. La conferinţa de presă au fost făcute totalurile activităţii pentru 14 luni. în general, s-a menţionat că în urma unor reţineri obiecti­ve de începere a activităţilor, astăzi toate aceste lucrări con­tinuă conform unui program concret de activitate. La toate cetăţile implicate în proiect continuă activităţi concrete, legate în primul rînd de să­pături arheologice, care vor aduce noi informaţii preţioase despre istoria acestui meleag.
Cu descrieri detaliate în privinţa activităţilor de mo­ment la implementarea pro­iectului au venit în faţa celor prezenţi Grigore Guţu, expert tehnic al proiectului, Maxim Taşnic, expert de proiect la Rezervaţia de Stat de Istorie şi Arhitectură - Cetatea Ho­tin, Dan Dura, coordonator local de proiect în municipiul Suceava. Cu informaţii, pă­reri, sugestii au mai venit Ale­xandru Cimbriciuc, deputat în Parlamentul RM, Mircea Martîniuc, ex-preşedinte al ra­ionului Soroca, Nicolae Bulat, expert tehnic al proiectului.