1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Anunţ privind iniţierea elaborării proiectelor de decizii

PDFImprimareEmail

Anunţ
privind iniţierea elaborării proiectelor de decizii ale Consiliului Raional Soroca  pentru examinare în şedinţa ordinară din 25 iulie 2013

Preşedintele Raionului Soroca anunţă despre iniţierea elaborării proiectelor de decizii ale Consiliului Raional Soroca pentru examinarea în şedinţa ordinară din 25 iulie 2013  conform listei anexate.
Elaborarea proiectelor de decizii iniţiate se justifică de necesitatea de a realiza atribuţiile legale a Consiliului Raional Soroca şi soluţiona treburile publice ale raionului, punerea în aplicare a unor legi şi altor acte normative.
Termenul limită de  elaborare a dosarelor de justificare a proiectelor de decizii conform indicaţiilor preşedintelui raionului  este  10 iulie 2013.
Cetăţenii, asociaţiile constituite în corespundere cu legea, alte părţi interesate în procesul de elaborare a proiectelor de decizii pot consulta  proiectele de decizii şi materialele aferente acestora pe pagina web www.soroca.org.md opţiunile „procesul decizional – proiecte întrate” şi la persoanele responsabile menţionate începînd cu 10 iulie 2013.
Părţile interesate pot prezenta propuneri şi recomandări la proiectele deciziilor iniţiate persoanelor responsabile de elaborare pe adresele menţionate nu mai tîrziu de 17 iulie 2013.
 
Lista proiectelor de decizii
propuse spre examinare la şedinţa ordinară a Consiliului Raional Soroca din 25 iulie 2013
 

 

Denumirea proiectelor de decizii iniţiate

Responsabili de examinarea propunerilor şi recomandări la proiectele deciziilor

Cu privire la implementarea recomandărilor auditului expuse în Hotărîrea Curţii de Conturi a Republicii Moldova nr. 26  din   20 mai 2013 „Privind raportul auditului bugetelor şi gestionării patrimoniului public în cadrul autorităţilor publice locale din Raionul Soroca pe anii 2011-1012”

Polina Cojocaru, şef al Serviciului Audit Intern

Tel  230 23185

Email  Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Cu privire la mersul execuţiei bugetului raional pe semestrul I

 

Lora Lisnic, şef al Direcţiei Finanţe

Tel  230 23289

Email  Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

 

Lora Lisnic, şef al Direcţiei Finanţe

Tel  230 23289

Email  Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Cu privire la rectificarea bugetului

 

Lora Lisnic, şef al Direcţiei Finanţe

Tel  230 23289

Email  Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Cu privire la  vînzarea – cumpărarea sectorului de teren aferent unui bun imobil din Satul Sobari, Comuna Cremenciug, Gospodăria Ţărănească „Damaşcan Olga”

 

Elena Focşa, şef al Secţiei Economie

Tel 230 22848

Email  Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Cu privire la  casarea plantaţiilor perene

 

Serghei Slutu, şef al Direcţiei Agricultură şi Alimentaţie

Tel 230 23353,   230 25113

Email  Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Cu privire la Regulamentul concursului „Secerişul 2013”

Serghei Slutu, şef al Direcţiei Agricultură şi Alimentaţie

Tel 230 23353,   230 25113

Email  Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Cu privire la modificarea Nomenclatorului  instituţiilor publice de învăţămînt preuniversitar din raionul Soroca , anul de studii 2013-2014

Inițiator: Victor Său, Președintele Raionului Soroca

Raportor: Ghenadie Donos,  şef al Direcţiei Învăţămînt   Soroca

Ghenadie Donos,  şef al Direcţiei Învăţămînt   Soroca

Tel 230 22223

Email  Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Cu privire la reprezentaţii consiliului raional în consiliile de administrare a instituţiilor publice de învăţămînt

 

Ghenadie Donos,  şef al Direcţiei Învăţămînt   Soroca

Tel 230 22223

Email  Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Cu privire la modificarea anexei nr. 4 a Deciziei consiliului raional nr. 10/12  din 01.03.2012 „Cu privire  la aprobarea organigramei şi statelor de personal ale aparatului preşedintelui raionului, direcţiilor,  secţiilor,  altor subdiviziuni din subordinea consiliului raional în formulare nouă”

Ghenadie Donos,  şef al Direcţiei Învăţămînt   Soroca

Tel 230 22223

Email  Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza