1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Dispoziție

dispozitie1
Cu privire la convocarea şedinţei ordinare a Consiliului raional
In   temeiul art. 45 (3) din    Legea privind administraţia    publică locală (nr. 436 din 28.12.2006),

DISPUN:

1. Se convoacă Consiliul Raional Soroca în şedinţă ordinară pe data de 25 iulie 2013,ora 1000, în sala de şedinţe a sediului consiliului raional pe adresa oraşul Soroca, strada Ştefan Cel Mare, 5.
2. Lista proiectelor  de decizii (de bază) propuse spre examinare se anexează.
3. Se obligă şefii de direcţii, secţii şi servicii ale Consiliului Raional şi ale Aparatului Preşedintelui Raionului să asigure:
 
3.1 elaborarea dosarelor de justificare a proiectelor de decizii conform indicaţiilor preşedintelui raionului în termen de pînă la 10 iulie 2013;
3.2 punerea la dispoziţia părţilor interesate a proiectelor de decizii şi a materialelor aferente acestora nu mai tîrziu de 10 iulie 2013;
3.3 organizarea consultărilor publice a proiectelor de decizii şi  prezentarea proceselor verbale şi a sintezelor recomandărilor prezentate cu publicarea anunţului pe pagina oficială a consiliului raional nu mai tîrziu de  17 iulie 2013;
3.4 examinarea recomandărilor cetăţenilor, asociaţiilor constituite în corespundere cu legea, altor părţi interesate în procesul de elaborare a proiectelor de decizii în termen de pînă la 22 iulie 2013.
4. Vicepreşedinţii raionului, dnii Vladimir Nicuţa şi Boris Ivasi, vor coordona proiectele deciziilor şi notele informative elaborate de direcţii, secţii şi servicii conform competenţelor sale.
5. Secretarul consiliului raional, dl Ion Spataru va transmite proiectele deciziilor spre avizare Serviciului Juridic şi altor subdiviziuni pentru elaborarea rapoartelor compartimentelor de specialitate după caz în termen pînă la  10 iulie 2013.
6. Serviciul Relaţii Publice, dna Stela Zabrian, va asigura:
6.1 plasarea pe pagina oficială a consiliului raional anunţurile privind organizarea dezbaterilor publice şi proiectele deciziilor propuse spre examinare.
6.2  informarea consilierilor raionali despre data şi locul convocării şedinţelor comisiilor de specialitate și ședinței consiliului conform punctului 1 prezentei dispoziţii în termen de pînă la data 15 iulie 2013.
6.3  invitarea la şedinţa Consiliului Raional şefii de secţii, direcţii, servicii şi instituţii ale Consiliului Raional, reprezentantul Oficiului Teritorial Soroca al Cancelariei de Stat, preşedintele asociaţiei primarilor, reprezentanţii organizaţiilor neguvernamentale, reprezentanţii presei.
6.4 difuzarea Imnului de Stat al Republicii Moldova şi Imnului Raionului la deschiderea şedinţei consiliului.
 
                                                                                              Victor Său,
                                                                            Preşedinte al Raionului Soroca

 

Nr.   167
din  04 iulie 2013
Or. Soroca